از درون برترین نیازم برخاستی

فارسی گزینه گویی

از درون برترین نیازم برخاستی
کمیاب
دشوار
ستودنی
مقدس…
در نظرم نخست می نمایی اکنون
معنای همه چیز
و با چنین چیرگی
از امیدهایم بارور
شاید از درون تو
به سوی آرزوهایم
جاري شوم
معنا آفرینم و
غایت خود بیابم
من تازه ترین آفریده ی خود
از درون برترین نیازم هستم
من اکنون تو هستم
من اکنون، تو هستم
(ب.خ)

Related posts

از اردیبهشت می‌آیم ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(8)

بهزاد خوشحالی

به سلامتی انقراض انسان، پایان، اینسان

بهزاد خوشحالی

جنایت هنگامی سیستماتیک می شود

بهزاد خوشحالی

آسمانی از ستارگان را گریسته‌ایم اما

بهزاد خوشحالی

قیام سمکو

بهزاد خوشحالی

بهتر نیست در ایامی که …

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش پاياني)

بهزاد خوشحالی

“راه بی برگشت”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید