“از مرگ، بیدار شو”

فارسی گزینه گویی

“از مرگ، بیدار شو”
شب را به سادگی نپذیر
می توان بر قلب تاریکی هم نور پاشید
نباید سرگردان ماند
از مرگ، بیدار شو
****
سال های از دست رفته را شاید نشود بازگرداند اما فردا را می توان ساخت
شاید گذشته، دره ای باشد که از آن به پایین انداخته شده ایم اما
آینده قله ای است که باید بالا رفت از آن
خروشیدن علیه مرگ روشنایی، اساس انسان بودن است
از مرگ، بیدار شو
****
می توان به جایی دست یافت که تاکنون هیچکس بدان نرسیده است
می توانی از افقی که برایت ساخته اند بگریزی
هوای زندگی تنفس کن
از مرگ، بیدار شو
****
کار مفیدی برای آینده ی خودت انجام بده
راهی پیدا کن
باید وجود داشت
تو می توانی آینده باشی
از مرگ، بیدار شو
****
فراموش نکن چه کسی هستی
شاید تو برگزیده هستی
شاید تو انتخاب شده ای
از مردن، برخیز
از مرگ، بیدار شو
(….)

Related posts

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

دلایل شکست رئال از بارسلونا و درس‌هایی آموزنده برای “ما”

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، “موجه نمایی” یک تجاوز

بهزاد خوشحالی

… من هرچه داستان ستارگان و کهکشان ها را برایش می خوانم، او بیشتر به زمین چشم می دوزد.

بهزاد خوشحالی

ژنرال “دمپسی” سناريوهای ارتش آمريکا برای مداخله‌ی نظامی در سوريه را اعلام کرد:

بهزاد خوشحالی

سياست اتميزه سازی جامعه، شمشير دولبه‌ی نظام های تماميت‌خواه

بهزاد خوشحالی

همنوايی فعال، کنشگری فراگير

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی یک حکومت “سخت” است نه یک حکومت “قدرتمند”

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(7)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید