از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی(اقدام نرم)- بخش سوم

تحلیل فارسی

یکی از مهمترین ابزارها در اقدام نرم، تشکیل تشکل های غیردولتی یا سازمان های مردم نهاد(NGO) است که در روند اجرائی نمودن تهدید نرم باید از آن بهره برداری کرد. این تشکل ها می توانند با نفوذ در بدنه و ساختار فرهنگی وسیاسی رژیم های تمامیت خواه، به دنبال عملی کردن برنامه های از پیش تعیین شده برمی آیند.
از سوی دیگر باید تلاش کرد تشکل های مذکور، تلاش خود را برای سیاسی سازی تمامی مقولات به کارگیرند.
این تشکل‌ها باید به دنبال اهدافی خاص بوده وتقابل با نظام هدف را دستورکار خود قراردهند. کارکرد سیاسی و جهت‌گیری درجهت اهداف مورد نظر اقدام نرم باید مورد توجه این تشکل ها قرار گیرد. در مورد تشکیل تشکل های غیر دولتی باید به این موارد توجه نمود:
-تشکیل هسته های اجتماعی در قالب “NGO “ها
-فعال ساختن این تشکل ها در حوزه های مختلف
-مرتبط ساختن این تشکل ها به هم و تشکیل شبکه
-ارائه آموزش های مورد نیاز درراستای تحقق اقدام نرم
– هدایت تشکل ها به سوی تقابل با رژیم های هدف
– متهم ساختن دولت های رژیم هدف به عدم همکاری، کم کاری در حوزه های تخصصی
– تلاش تشکل های غیر دولتی در جهت برقراری دمکراسی و گسترش روند دموکراسی
– شفاف سازی تمامی اقدامات نافی و ناقض دموکراسی، آزادی و حقوق بشر رژیم های هدف
– تیدیل تشکل های غیر دولتی به مراکز آموزش نافرمانی مدنی و در صورت لزوم “بدفرمانی مدنی”
****
اما در مورد رسانه باید گفت رسانه عنصر اصلی واساسی در حوزه ی اقدام نرم است. عنصر رسانه در این موارد به کار گرفته می شود:
-تعریف، برنامه ریزی و تدوین برنامه های رسانه ای با هدف اقدام نرم
-آموزش و ترویج دموکراسی، آزادی و حقوق بشر از طریق رسانه
-آموزش هنجاری های نوین در جامعه ی هدف با سوگیری دموکراسی، آزادی و حقوق بشر
– آموزش نافرمانی مدنی و بدفرمانی مدنی از طریق رسانه
– همسو سازی افکار عمومی در جهت اهداف خاص مبارزه با رژیم های هدف
-سازماندهی نارضایتی های عمومی در زمینه های مورد نظر در هر چهار حوزه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
– مدیریت زمان، مدیریت مکان و مدیریت امکان ها در هنگامه ی اعتراضات از طریق رسانه
نقش وتاثیر رسانه ها در اجرای تهدید نرم غیر قابل انکار است . نگاهی به فضای رسانه ای این واقعیت را گوشزد می کند که باید سرمایه گذاری زیادی در این خصوص انجام داد.
تاکید بر ظرفیت ها برای حضور در عرصه رسانه بسیار مهم است.تاثیر رسانه در افکار عمومی نیاز به استدلال ندارد. زمانی میلیتیتاریسم برتری به شمار می آمد بود، اما امروز رسانه ابزار برتری است. اگر در سطح دنیا بتوان یک رسانه یا خبرگزاری معتبر یا یک روزنامه جهانی و یا حتی یک روزنامه منطقه ای هم برای اقدام نرم داشت می توان با بهره برداری از ظرفیت های موجود اقدام نرم را به سوی حداکثر کارکرد بهینه هدایت و راهبری کرد.
درراستای تحقق اهداف اقدام نرم، باید سرمایه‌گذاری قابل توجه ای در شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیوهای فارمربوط به مزبان ملیت های گوناگون انجام داد. تعداد ماهواره های موجود در فضا که فعالیت‌های نظامی، علمی، خصوصی، ارتباطی، ناوبری و اکتشافی را دنبال می کنند، هم‌اکنون بالغ بر359 ماهواره است.
درحال حاضر امکان دریافت 6 هزار شبکه ماهواره‌ای مثلا در ایران وجود داردکه علاوه بر اینها حدود 9 هزار شبکه نیز به صورت کارتی قابل دریافت است. 35 شبکه فارسی زبان به طور مستمر و24 ساعته علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند.
بدیهی است حضـور پر تعداد رسـانه های خارجـی با هدف اجرائی نمـودن اقدام نـرم موجب آسیب پذیری هرچه بیشتر رژیم های هدف را فراهم می آورند.

Related posts

فرصت تعارف‌ها و تکلف‌ها گذشته است

بهزاد خوشحالی

حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

حمله به آزادی مردمان یک سرزمین

بهزاد خوشحالی

تروریسم یا ضد تروریسم

دشمن شطرنج باز

بهزاد خوشحالی

تغییر در ایران: اوباما یا رامنی؟

بهزاد خوشحالی

تەنیا یەک ڕێگە ماوە…

بهزاد خوشحالی

شناخت شناسی مقاومت مسلحانه‌ی احزاب کردستان در چهارچوب “نظریه‌ی دفاع مشروع”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید