از کدامين تمدن می‌گوييد

دیدگاه فارسی یادداشت

به کدامين تمدن مي باليد
– همان تمدن را مي گوييد که از زن، “ناوداني” براي تخليه ي تمامي عقده هاي فروخفته ي خود در پندار و گفتار و کردار، بافته است. روزي هزاران بار در پنداره اش، فرومي کند نيک، در گفتارش، کننده است است نيک به نشانه ي مردانگي و در کردارش، بهره کشنده است نيک و به بردگي کشيدن جنسي را بزرگترين موهبت مي داند نيک؟
-از همان تمدني مي گوييد که همه در آن، بزک دورويي و دوپهلويي، نه بر چهره، بر روح خود زده اند و اين گونه مي گذرانند؟
-از همان تمدني مي گوييد که يکي از بزرگترين جوامع معتاد به مواد مخدر در جهان را داراست و خود نيز از بزرگترين توليدکنندگان و توزيع کنندگان افيون در جهان است؟
-از همان تمدني مي گوييد که رهبر ماده گراترين حزب سياسي چپ آن، در ايام عاشورا، عزاداري مي کند و هنگامي که مي پرسند: شما ديگر چرا؟ درپاسخ مي گويد: با شير مي آيد و با خون مي رود؟
-از همان تمدني مي گوييد که بزرگترين و بزرگترين وجهه ي بين المللي آن، تروريسم و تروريسم دولتي است؟
-از همان تمدني که همه تقصیر را از گردن خود باز کرده و به گردن دیگري می‌اندازند؟ آنگاه در بوق و کرناي رسانه اي مي دمند واتفاقا افکار عمومی هم می‌پذیرند؟
-از همان تمدني مي گوييد که هر قانوني را مي شود با نشان دادن يک کارت شناسايي، يک تلفن، سفارشي شفاهي يا….به زباله دان انداخت؟
-از همان تمدني مي گوييد که با يک پيامک يا چند دقيقه مکالمه ي تلفني آن هم در حال کشيدن قليان در يکي از باغ هاي اطراف شهر، مي توان در يک لحظه صاحب صدها ميليون تمام ثروت شد؟
-از همان تمدني مي گوييد که به صرف نفوذ سياسي، مي توان، بزرگترين بودجه ها را صرف بي ارزش ترين پروژه ها کرد و به هيچکس هم پاسخگو نبود؟
-از همان تمدني مي گوييد که مي شود براي به دست آوردن اندکي، انسان فروخت و با دادن کمتر از اندکي، انسان خريد؟
-از همان تمدني مي گوييد که صاحبانش، براي جبران عقب ماندگي هاي هميشگي خود، تصور مي کنند سريع راندن خودرو شخصي، چاره ساز است؟
-از همان تمدني مي گوييد که هميشه اين گونه مي انديشد برترین نژاد است و کشورش برترین تاریخ فرهنگ و تمدن جهان را دارد و بقیه ملل به اندازه هسته یک حبه انگور هم ارزشی ندارند اما وقتي آمار سنجي مي شود رکورد دار بدترين ها و رتبه ي آخر بهترين هاست؟
-از همان تمدني مي گوييد که نژاد خود را باهوش ترين موجودات زمين مي داند اما در بررسي ها، از متوسط بهره ي هوشي کشورهاي جهان، پايين تر است؟
-از همان تمدني مي گوييد که شهروندانش با هزار ناراحتی و عقده و خشم و حس انتقام از دنیا وقتی پشت فرمان می‌نشینند تا همه ي آن را تخلیه کنند؟
-از همان تمدني مي گوييد که از گفتن حقیقت می‌ترسد چون مي داند توسط همين مردم، نابود خواهد شد؟ چون دريافته است مردم دوست دارند دروغ بشنوند و دیگر کسی از ساکنان اين تمدن نمی‌خواهد واقعیت را بداند؟
از همان تمدني مي گوييد که مردم و مدیرانش، همیشه هنگام مواجه شدن با کسی که می‌خواهد مشکلي را پیگیری و آن را رفع کند، او را تنها می‌گذارند و مي گويند:الان مشکل مملکت ما اینه؟!
-از همان تمدني مي گوييد که بازار فروش ميراث باستاني اش به بيگانگان، پر رونق ترين تجارت هاست؟
-از همان تمدني مي گوييد که”روزنامه‌نگاری” اگر درباره پراید گزارش بنویسد درگیر دادگاه می‌شود، “خبرنگار”ش اجازه ندارد درباره زلزله پرسشی مطرح کند،”طنزنویسی”ش اگر از جامعه انتقاد کند متهم به سیاه‌نمایی می‌شود و “نویسنده” اش،يا زندان است يا آواره و يا نزديک است از گرسنگي بميرد؟
-از همان تمدني مي گوييد که مردمانش زامبی شده‌اند و از سوپرمارکت فیلم می‌خرند و با دیدن سریال‌های تلویزیون ریسه می‌روند و بابت تماشای اخراجی‌ها پول می‌دهند؟
-از همان تمدني مي گوييد که کارتونيستش را بازداشت، روزنامه ي محل چاپش را توقيف و مدير مسوولش را روانه ي زندان مي کنند؟
-از همان تمدني مي گوييد که گفتن خقيقت در آن، بر حسب شدت بيان، مجازات از 1تا صد دارد؟
– از همان تمدني مي گوييد که شهروندانش همه، جوگیر هستند و مي توان به سادگي، آنها را به خدمت اهداف شخصي خود درآورد، برانگيخت، به عکس العمل واداشت، پشت آنها سنگر گرفت، هزينه شان کرد و آنگاه، بر مرگشان اشم تمساح ريخت؟
-از همان تمدني مي گوييد که هرگونه مخالفت “مصالح عمومي”با منافع شخصي را مي توان سياسي-عقيدتي کرد و مردمانش را بر مصيبت وارده گرياند و همه چيز را دوباره به مسير شخص بازگردانيد؟
-از همان تمدني مي گوييد که 90% کیوسک‌های تلفن عمومی نصب شده در پایتخت آن، دکوری است و وول خوردن میکروب، باکتری و ویروس‌ها را روی آن‌ها می‌توان با چشم دید؟ تازه کارت نو هم اگر داخل آن بگذاری، پیغام می‌دهد که اعتبار آن کافی نیست و اجازه شماره‌گیری ندارید، اما تمام مناسبت‌های مذهبی و سیاسی را در صفحه نمایشگر به شما تبریک و تسلیت می‌گویند.
-از همان تمدني مي گوييد که شرکت مخابرات آن، هر ماه میلیاردها تومان درآمد دارد و با ترفندهای مختلف آن را هر روز افزایش می‌دهد، اما یک دستمال نمدار هم روی گوشی تلفن‌ها نمی‌کشد و وزارت بهداشتش هم بدون توجه به سلامت، فقط دنبال تغییر نام دانشگاه‌ها و اختصاص پرستار همجنس برای بیمار است.
-از همان تمدني مي گوييد که مسوولانش و نيز مردمانش به جاي چاره انديشي در مواجهه با بلاياي طبيعي، همچنان شب‌ها پیش از خواب دعا می‌کنند که خدا کند نيايد و نبارد و نلرزد و نوزد و….؟
-از همان تمدني مي گوييد که بزرگترين و تاثيرگذارترين منطق ها در آن، فحش و ناسزا و دروغ و تهمت و به همه چيز کشيدن يکي بر ديگري يا جمعي بر جمعي ديگر است؟
-از همان تمدني مي گوييد که تلويزيون ملي آن، بيش از سه دهه است حتي عوارض ساخت‌وساز هم به شهرداری مرکز نپرداخته است اما جداي از ساختمان‌های مختلف این سازمان در نقاط مختلف پايتخت، تنها مجموعه جام‌جم آن ماهانه به اندازه شهرک اکباتان برق و گاز مصرف می‌کند و درآمد شرکت مخابرات پايتخت هم از هزینه تماس‌های خروجی همين تلويزيون ماليات گريز، برابر یک چهارم پايتختش است؟
-از همان تمدني مي گوييد که رسانه تان دروغگوترين هاست و مردمانش، حتي اخبار داخلي را هم از طریق رسانه‌های بیگانه دنبال مي کنند؟
-از همان تمدني مي گوييد که پارازيت مي اندازد بر روي مردمانش تا نبينند و نفمند دروغ هايشان و توزيع سزطان، تنها “مساوات”ي است که همه از آن، بهره ي مساوي دارند؟
-از همان تمدني مي گوييد که وسيله ي نقليه ي شخصي آن، تابوت راهي شدن به گورستان است؟ و جان انسان ها، بها و بهانه ي سودجويي دولت-مالکان است؟
– از همان تمدني مي گوييد که دختران سرزمينش، تن فروشي در کشورهاي ديگر را وسيله ي گذران زندگي ساخته اند؟ و شما ککتان هم نمي گزد؟
-از

Related posts

سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای فلج ذهنی مخاطبان

بهزاد خوشحالی

“به خودت وفادار باش”

بهزاد خوشحالی

نه حق جنگ داریم نه حق صلح

بهزاد خوشحالی

دیوارهای دوروبر

بهزاد خوشحالی

خط سوّم (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

یادداشتی کوتاه بر مباحث کنگره ی اول کومه له

بهزاد خوشحالی

آيا توجيه احزاب کردستاني براي ندادن فراخوان عمومي اقدام مدني، قابل قبول است؟ (يعني استقبال نکردن مردم کردستان از فراخوان اعتصاب، به عنوان کارنامه ي منفي در تجربه ي احزاب ثبت مي شود)

بهزاد خوشحالی

نمرەی نسل ما یا “صفر” خواهد شد یا “۲۰”….

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و تصویر سازی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید