امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

فارسی یادداشت

شايد بايد فلک را سقف بشکافيم و طرحي نو دراندازيم
طرحي نو از جنس نسلي که “حق تعيين سرنوشت” مي خواهد نه از جنس نسلي که….
طرحي نو
از جنس نسل حق تعيين سرنوشت
نه نسلي که….
****
مي گويند رهبران باتجربه با خاطراتشان زندگي مي کنند و
رهبران جوان با انگيزه هاي شان
مشکل ديگري هم با يکديگر پيدا کرده ايم:
“همديگر را نمي فهميم”.به همين سادگي
و يک بار ديگر به ياد آن جمله از مرحوم سعيد نفيسي مي افتم:
“آزادي باده اي است که هزار تن براي بدمستي مي نوشند و يک تن براي سرمستي”
ديگر چاره اي نمانده است. باورم شده بود اما امروز به يقين دريافتم:
بايد طرحي نو دراندازيم و
اگر ضروري باشد که يقين هست
سقف فلک را هم بشکافيم….
(ب.خ)

Related posts

کردها، بزرگترین قربانیان مین در جهان – به مناسبت 4 آوريل

بهزاد خوشحالی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

درد دلی از جنس نیمه شب

بهزاد خوشحالی

نيم فرسخ دور از شهر

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

بار سنگين “هوشياری ملی”

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش ششم و پایانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید