انتخابات ریاست جمهوری در ایران – برنامه روزنه – Tishk TV

تیشک تی‌ڤی فارسی ویدیو

برنامه ي روزنه/تلويزيون تيشک
موضوع: انتخابات رياست جمهوري در ايران/ چرا مردم راي مي دهند؟
بررسي سازوکارهاي روانشناختي تاثيرگذار بر مشارکت مردم در انتخابات، ناکارايي اقدامات اپوزيسيون در تحريم ها و اقداماتي که بايد براي مواجهه با سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي به کار گرفت….

 

Related posts

آيا بهتر نيست

بهزاد خوشحالی

ترکیه؛ ترس‌های جدید در راه هستند

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی یا “نسل کشی فرهنگی” ملیت‌ها

بهزاد خوشحالی

شناسنامه ام

بهزاد خوشحالی

آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند

بهزاد خوشحالی

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

عمل جراحی

بهزاد خوشحالی

محکوم به رنج

بهزاد خوشحالی

و آن روز که تاريخ، بي رحمانه، باز، ما را خواهد نوشت….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید