انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش سوم)

دیدگاه فارسی یادداشت

اما رويکرد احتمالي جمهوري اسلامي براي کردستان در عرصه ي سياسي چگونه خواهد بود؟
داخلي
-باز کردن نسبي فضاي سياسي در کردستان
-ترويج و تبليغ گفتمان هاي تکثرگرايانه از طريق طرح موضوع تشکيل احزاب در چارچوب قانون
-آزادي برخي زندانيان سياسي داراي عنوان و موقعيت به عنوان بخشي از يک حربه ي تبليغي-تهييجي پس از درخواست عفو از رهبري
-احتمال کاهش يک يا دو درجه اي احکام صادرشده در مورد زندانيان سياسي کرد محکوم به اعدام(جمهوري اسلامي حتي محتمل است موقتا صدور و اجراي حکم اعدام را به حالت تعليق درآورد)
-تاکيد بر اجراي سريع تر پروژه هاي اقتصادي و فرهنگي با شعار توسعه ي مناطق محروم
-تاکيد بر وجود آزادي هاي مذهبي و تکرار کليشه هاي وحدت و تقريب بين مذاهب از طريق برگزاري کنفرانس ها، سمينارها و…
-ايجاد فضا براي گسترش مطبوعات محلي البته به صورت کاملا کنترل شده و با نظارت هاي گسترده
-طراحي و اجراي برخي نمايش هاي حقوق بشري به منظور تظاهر به تفاوت نسبت به دوره يا دوره هاي پيشين
-تاکيد بر گفتواژه هاي قانون محوري، ضابطه مندي و عطوفت مداري نظام
-اعلام عفو عمومي به صورت مشروط
….
خارجي
-تلاش براي تبديل گفتمان براندازي نزد احزاب کردستاني به گفتمان اصلاح طلبي
-تلاش براي خارج کردن برنامه ي عمليات نظامي از اساسنامه ي احزاب
-تلاش براي عمق دهي بيشتر به انشعاب هاي ايجاد شده در احزاب و بسترسازي براي انشعابات ديگر
-کوشش براي قانوني کردن خلع سلاح احزاب در اقليم کردستان از طريق اهرم هاي فشار سياسي کرد-عراقي
-شروع مذاکره با برخي احزاب با هدف اعطاي برخي امتيازات و در نهايت ارائه ي تعريفي از حزب خوب و حزب بد(به عنوان نمونه گفتگو با يکي از جناح هاي احزاب همگون و در ادامه تبليغات رسانه اي با برچسب گذاري حزب خوب و حزب بد)
-کوشش براي بي اعتبارساختن فراگير بودن احزاب کردستاني (طرح موضوعاتي چون بافت سني مذهب احزاب کردستاني و بي توجهي به پيروان کرد اهل تشيع و ديگر مذاهب يا تبليغ منطقه اي بودن برخي احزاب و اعمال تبعيض هاي ناشي از آن)
-کوشش براي فروکاهش ارزشي توافقنامه هاي بين حزبي به “کاغذپاره هاي بي خاصيت” و همچنين تبليغات سوء به منظور نشان دادن اهداف انحصارطلبانه از توافق ها با هدف به حاشيه راندن ديگر احزاب
-انجام برخي اقدامات ايذايي با هدف تروريست خواندن احزاب کردستان و يا وابستگي به بيگانگان و ….
-تداوم سياست هاي کردي کردن اختلافات ميان احزاب با استفاده از سازوکارهاي تبليغي و برخي عناصر نفوذي جمهوري اسلامي در بدنه ي احزاب
-ارائه ي تسهيلات به فعالان سياسي کرد ساکن در اروپا و آمريکا و خانواده هايايشان براي ديدار از ايران و اعطاي برخي فرصت هاي سرمايه گذاري به صورت محدود

Related posts

به جمهوری اسلامی بفهمانيم نمی‌تواند با تازيانه زدن بر دريا، تلاطم آن را خاموش کند

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

(سند وزارت خارجه ی بریتانیا)

بهزاد خوشحالی

واقعیت

بهزاد خوشحالی

ناسيوناليسم در غربت، هم پديدار هم آسيب

بهزاد خوشحالی

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

بهزاد خوشحالی

چرا اپوزيسيون ايرانی سکوت می‌کند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید