انسان انبوهی از فرداها را …

Image default
فارسی یادداشت

انسان انبوهی از فرداها را ذخیره می‌کند و در پایان تنها چیزی که برایش می‌ماند دیروزهایی است که از دست رفته‌اند؛
خودمان را جا نگذاریم؛
زمان میگذرد و
ما فرصت برگشت به خود را نخواهیم داشت؛
تصمیم‌گیری به عهده‌ی خود ماست؛
ما باید تصمیم بگیریم،
اگر خودمان تصمیم نگیریم، کس دیگری این کار را می‌کند….

Related posts

یادداشت

بهزاد خوشحالی

آنچه شطرنج در زندگی و مبارزە به من می آموزد

بهزاد خوشحالی

نگاهی دیگر به تمامیت خواهی

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی

بهزاد خوشحالی

چیزی به “طاعون” نمانده است

بهزاد خوشحالی

میان “من” و “خودم”، سایه می‌افتد

بهزاد خوشحالی

چالش‌های ملی و “دوران توازن ناپايدار”

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید