انگار رفتن مهندس خياطی …

فارسی یادداشت

انگار رفتن مهندس خياطي با آن همه مهرباني که در دلم داشت بهانه اي شد براي ترکيدن بغضي چندماهه مملو از تحمل بي وفايي ها، نامرادي ها،نامردمي ها و ناجوانمردي ها…
زود نگوييد”خسته شدي؟” و از اين حرف ها. من هم انسانم و مانند همه ي انسان ها…
گاهي آدم ها خالي مي کنند اما خالي کردن به معناي ايستادن و نرفتن نيست… و همچنين نبايد بهانه اي شود براي توجيه جاخالي کردن ها….

Related posts

قابل توجه احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

بررسی تاثیر حضور مجری کرد زبان بر خروجی خبر (مثال موردی: صدای آمریکا)

بهزاد خوشحالی

يک يادداشت و دو نکته

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (5)

نوروز

بهزاد خوشحالی

ما می‌توانیم اگر بخواهیم….

بهزاد خوشحالی

تکنیک‌های اقدام غیر خشونت آمیز (نافرمانی مدنی) – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

نامه‌ایی به: “ژوانِ” عزیزم دختر بهزاد – کاک وحید کمالی

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی شکل گیری بحران (1)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید