“باختن” چگونه است

Image default
فارسی گزیده یادداشت

“باختن” چگونه است
اگر به ضرورت “تغییر” باور نداریم خواهیم باخت
اگر مسوولیت اشتباهاتی را که پیش تر مرتکب شده ایم نپذیریم می بازیم
اگر گناه شکست های مان را به گردن یکدیگر می اندازیم بازنده ایم
اگر همچنان تجسم زنده حفظ وضعیت موجود باشیم خواهیم باخت
اگر فکر می کنیم همه ی “حقیقت” نزد ماست می بازیم
اگر همدیگر را همچنان انکار کنیم بازنده ایم
اگر همچنان “شعارهای بی روح” سر می دهیم باخت ما حتمی است
اگر کمترین ایده ای برای آینده نداریم خواهیم باخت
اگر همچنان در گذشته و تاریخ زندگی می کنیم می بازیم
اگر کماکان بر روی “افکار زنگ زده” پافشاری می کنیم از باخت، گریزی نیست
اگر “استراتژی هویت”، نخستین و مهمترین راهبرد ما نیست بازنده هستیم
اگر فکر کنیم تیری که پرتاب کرده ایم به هرجا خورد آن جا هدف است باخته ایم
اگر “متفاوت فکر نکنیم” و “متفاوت عمل نکنیم” خواهیم باخت
اگر “غیرقابل اصلاح” باشیم حتما بازنده هستیم
اگر به اندیشه و قلم و قدم خود انضباط نبخشیم قطعا بازنده ایم
اگر همچنان به نام راستی ها، دروغ می گوییم بدجور باخته ایم
اگر ته اعتقادی به آرمان و هدف نداریم یقین بدانیم می بازیم
شاید بزرگترین بازندگان همه ی تاریخ، “ما” خواهیم بود
باختن این گونه است….

Related posts

راه جدای کوردها

ضرورت تعریف یک “زبان مشترک” برای “هم پیوندی”، “هم سویی” و “هم بستگی” میان اپوزیسیون ایرانی

بهزاد خوشحالی

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

تو را به شرمساری، تو را به تباهی ات….

بهزاد خوشحالی

همنوايی فعال، کنشگری فراگير

بهزاد خوشحالی

‫تفسير خبر، صدای آمریکا، سی و يکم ارديبهشت‬ ١٣٩٠ – بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

دیدگاه خود را بنویسید