بازداشت‌های اخیر در کردستان – برنامەی آژانس در تلویزیون نوروز

Newroz TV فارسی ویدیو

احزاب کردستانی نشان خواهند داد که در دفاع از کيان و حقوق ملي کردها و کردستان، هر هزينه اي را به جان خواهند خريد و در قالب، يک جبهه ي واحد، از حق مشروع خود در تمام زمينه ها براي رهايي .کردستان و ياري رساني به جنبش رهايي بخش مردم ايران، استفاده خواهند کرد.
سال1392 سال تغيير در رفتار احزاب کردستاني و حرکت به سوي يک جبهه ي فراگير با حضور و مشارکت تمامي گروه ها، احزاب، سازمان ها و نهادهاي کردستاني خواهد بود.

Related posts

آمریکا می آید، آمریکا نمی آید…پس اراده ی انسان ها کجاست؟

بهزاد خوشحالی

آويخته

بهزاد خوشحالی

امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

بهزاد خوشحالی

مشروعیت و مشروعیت سیاسی (مطالعه ی موردی،کشورهای نفتی خاورمیانه)

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

“سیاست، هنر غیر ممکن‌ها است”

بهزاد خوشحالی

مردم، خود، بهترين انتخاب را خواهند يافت

بهزاد خوشحالی

هدف

بهزاد خوشحالی

‫تفسير خبر، صدای آمریکا، سی و يکم ارديبهشت‬ ١٣٩٠ – بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید