بالاترین نرخ بیکاری کشور

Image default
فارسی گزیده یادداشت

بالاترین نرخ بیکاری کشور استان کرمانشاه با ۲۰.۳ درصد
نرخ بیکاری استان کردستان ۱۲.۵ درصد
نرخ بیکاری استان لرستان ۱۲ درصد
نرخ بیکاری استان ایلام ۱۱.۲ درصد
نرخ بیکاری آذربایجان‌غربی ۷.۵ درصد
شاغل بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران کیست؟
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ۰ ۱ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﺭ، ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﻳﻚ ﺳــﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻛــﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠــﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
دقت کنید: فردی که در هفته، یک ساعت کار می کند بیکار محسوب نخواهد شد
پرسش: آیا تعریف “کسی که در هفته 1 ساعت کار کند شاغل است (بیکار نیست)”، می تواند معیار مناسبی باشد؟!
….
منبع:
-خبرگزاری مهر
-مرکز آمار ایران

Related posts

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

چرخه ی ویرانگر “شاه و شیخ”؛ یک نگاه روانشناختی

بهزاد خوشحالی

برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

بهزاد خوشحالی

شناسنامه ام

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها(2)

نگاهی انتقادی به نظریه ی کولونیالیسم داخلی و ناکارایی آن در مورد کوردستان- بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

آن زن

بهزاد خوشحالی

“من چگونه باید باشم؟”، “من چه باید بکنم؟”

بهزاد خوشحالی

لذت مجرمانه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید