“برای نیکی‌ها، برای آینده، برای آزادی”

فارسی گزینه گویی

پیر شده‌ای، خیلی پیر
دیگر حتی نمی‌توانی یک پرنده را هم از قفس رها کنی
ریش‌هایت نیز کم کم بلند می‌شوند و روی زمین کشیده خواهند شد،
برای نیکی‌ها، برای آینده، برای آزادی، باید تمام کنی،
تو دیگر نمی‌توانی احساساتمان، عشق‌هایمان، و آنچه را می‌خواهیم درک کنی،
بگذار اکنون دیگر ما عشق‌هایمان را از خود جا بگذاریم،
پیر شده‌ای، خیلی پیر،
برای آینده، برای آزادی باید تمام کنی
****
آمده‌ایم تا واقعیت جدیدی بنا کنیم،
آمده‌ایم تا واقعیت دیگری را بیان کنیم،
ما قرار بود مبارز باشیم،
ما قرار بود…
****
تو می‌ترسی، نه فقط از تاریکی،
تو اتفاقا از روشنی، از روشنایی می‌ترسی،
تو از نادانی نمی‌ترسی، از دانستن، از دانایی می‌ترسی،
پیر شده‌ای، خیلی پیر،
بگذار اندکی از شورمان را، و بخصوص عشقمان را برجای بگذاریم،
برای نیکی‌ها، برای آینده، برای آزادی باید تمام کنی…

Related posts

دولت-ملت ها با “آهن” و “اندیشه” و “خون” و “قانون” ساخته شده اند

بهزاد خوشحالی

آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند

بهزاد خوشحالی

فرصت تعارف‌ها و تکلف‌ها گذشته است

بهزاد خوشحالی

دفاع مشروع یا تروریسم؟ (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

سه گانه

بهزاد خوشحالی

زیبای سرزمین من!

بهزاد خوشحالی

“با ئێمە بین و هەمیشەیی بین”

بهزاد خوشحالی

چرا رای می‌دهيم؟

بهزاد خوشحالی

عروسک مزخرف ابتذال

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید