برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

ترجمه و تدوين: بهزاد خوشحالي
آنچه در پی می آید ترجمه ی طرح “استانداردهای ملی آمادگی” ايالات متحده ي آمريکا است که “ساختار بنیادی ایجاد و توسعه ی استانداردهای ملی با عنوان “قابلیت های امنیتی”(security AbilitieS) است. این وضعیت ها نشان دهنده تلاش تحلیلی دقیق توسط کارشناسان امنیتی است که پس از طراحی، در محیط های کنترل شده بارها به عملیات گذارده شده است تا اصلاح و تجدید نظر در طول زمان بر روی آن انجام گردد و پس از اطمینان از قابلیت اجرا در سطح اطمینان استاندارد، در زمان های مواجهه با تهدید به موقع اجرا گذاشته شود.
توضيح: با استفاده از چارچوبه هاي اين مدل مي توان، به تعريف مدلي براي چگونگي رويارويي با بحران هاي احتمالي دست يافت. احزاب، گروه ها و سازمان هاي مردم نهاد، مخاطبان ويژه ي اين نوشتار هستند.
تاپیک پاسخ هاي متداول :
-دسترسی به رسانه و پشتیبانی:
پشتیبانی و همکاری رسانه ها در اطلاع رسانی و حفاظت از شهروندان، یک پاسخ حیاتی است که جنبه ی اورژانسی (اضطراری) دارد. در بسیاری از موارد ، رسانه ها بهترین منبع هدایت کنندگی و راهبری هستند که به کمک اطلاعات و اخبار دریافتی از آنها می توان در همان نخستین مراحل، ارزیابی صحیحی از بحران ارائه و اطلاعات اولیه ی لازم را به منظور تصمیم گیری درباره ی اقدام (مقاومت یا کنش متقابل) در اختیار قربانیان قرار دهند. پرورش روابط کاری خوب با رسانه ها ، فرصت هایی را برای توصیه های عمومی درباره ی ایمنی، بهداشت و درمان به دست می دهند تا با:
1.هدایت اطلاعات و
2.اصلاح اطلاعات نادرست
و همچنین برای
3.به دست آوردن اطلاعات مهم از منابع خبری در صحنه
بهترین و موثق ترین کانال باشند.
به همین ترتیب
4.سازگاری هدایت خدمات عمومی با اطلاعات ارائه شده از ستادهای مردمی مدیریت بحران به رسانه ها نقش بسیار موثری در کاهش احتمال آسیب دیدگی، کنترل بحران و کاهش اضطراب شهروند در طول بحران بازی می کند.
-اهمیت برنامه ریزی برای تداوم عملیات:
1.ایجاد آمادگی برای ادامه ی اقدام اساسی(فردی یا جمعی) در محیطی که در آن امکانات اولیه در دسترس نیست.
2.آموزش تجاربی که از گذشته به دست آمده است
و همچنین
3.لزوم توجه به سیستم های پشتیبان و
4.سیستم های شبکه ای کلید غلبه بر این چالش هستند.
-ضرورت افزایش قابلیت های مبتنی بر برنامه ریزی :
شامل:
1.تاکید بر نیاز به آمادگی برای اقدام به عنوان یک امر از قبل پیش بینی شده.
2.آموزش از طریق تلویزیون های ماهواره ای مستقر در خارج از جغرافیای بحران و
3. تکثیر جزوات و توزیع آنها
همچنین
4. تقویت روحی – روانی در برخوردهای چهره به چهره
در میان تمامی بحران ها در هر شرایط زمانی و مکانی ، توابع خاصی، مشترک است که باید انجام شود : 1.نیاز به سازمان پاسخ دهنده جهت مسیربخشی به حرکت با سرعت و به شیوه ای هماهنگ
2.سامان دهی سریع تلفات انبوه
3.عملیات درمان و به طور موقت نیاز به تعداد زیادی از مردم خانه.
ملاحظات دیگر از قبیل درمان حیوانات آسیب دیده در مناطق روستایی و یا تنظیم مجدد سیستم های کامپیوتری نیز از جمله ی ضرورت های سازمان پاسخ دهنده است
-پیشگیری / بازدارندگی / حفاظت:
توانایی برای جلوگیری از ، جلوگیری ، و یا محافظت در برابر اقدامات تروریستی
– ارزیابی اضطراری / تشخیص:
توانایی تشخیص حادثه ، تعیین تاثیر آن ، طبقه بندی حادثه ، انجام نظارت بر محیط زیست ، و دولت را به دولت اطلاعیه ها
-مدیریت اضطراری / پاسخ:
توانایی مستقیم ، کنترل ، هماهنگی و پاسخ ، ارائه اورژانس اطلاع رسانی عمومی به مردم در معرض خطر
-و در جمعیت های بزرگ، مدیریت منابع:
این نتیجه شامل:
1.مسیر و کنترل از طریق سیستم فرماندهی بحران (مدارهای مجتمع و متحدالمرکز از مرکز به پیرامون) 2.مرکز عملیات اضطراری (EOC) و
3.مشترک مرکز اطلاعات (JIC)
-حادثه / خطر کاهش خطرات:
قابلیت کنترل ، جمع آوری شده عوامل به وجود آورنده ی بحران شامل:
1.حادثه در منبع آن و
2.کاهش شدت تاثیرات آن
این نتیجه همچنین شامل تمام وظایف پاسخ مراقبت انجام حادثه در صحنه خواهد بود.
-حفاظت عمومی:
توانایی ارائه هشدارهای اولیه در جمعیت های بزرگ و جمعیت در معرض خطر ، آگاه ساختن مردم به سرپناه یا تخلیه ، ارائه پشتیبانی مهاجرت (به عنوان مثال ، برای حمل و نقل ، مرکز پذیرش ، پناهگاه شن و ماسه) ؛ حفاظت از مدارس و دیگر اجتماعات و مدیریت جریان ترافیک و دسترسی به مناطق آسیب دیده
-قربانی و مراقبت:
توانایی برای درمان قربانیان در صحنه ، حمل و نقل بیماران ، درمان بیماران در مراکز درمانی ، پیگیری وضعیت بیماران ، رسیدگی و پیگیری جان به دربردگان، و ردیابی سارقان احتمالی و امنیت ‘اموال بیماران و جامعه
-بررسی / دلهره:
توانایی بررسی علت و منبع حمله ، جلوگیری از حملات ثانویه و شناسایی ، دستگیر و تحت تعقیب قرار دادن افراد مسئول
-بازیابی / بازسازی:
توانایی بازگرداندن خدمات ضروری ، بازسازی کسب و کار و تجارت ، پاکسازی محیط زیست و ارائه امن منطقه آسیب دیده ، بسترسازی بهداشت روان برای بلند مدت و سایر خدمات به قربانیان و مردم ، و بازگرداندن حس خوب بودن در جامعه
-ارزیابی اضطراری / تشخیص:
شناسایی و رصد کردن مداوم دشمن و آمادگی برای هر هجوم احتمالی دیگر
-مدیریت اضطراری / پاسخ:
پاسخ اضطراری برای پر کردن شکاف بین:
1.سیستم های فنی آوردن دوباره آنلاین و تداوم کسب و کار سازماندهی
2. کنترل ادراک عمومی از وضعیت برای بازگرداندن اعتماد به نفس و
3. جلوگیری از وحشت.

از اردیبهشت می‌آیم ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (10)

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)

بهزاد خوشحالی

“یا بمب یا بمباران”، “هم بمب هم بمباران”

بهزاد خوشحالی

زايمان اتفاق خواهد افتاد

بهزاد خوشحالی

چیزی به “طاعون” نمانده است

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

آيا عصر انقلاب به ايران بازگشته است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید