بعضی چيزها

فارسی گزینه گویی

بعضي چيزها، هيچ وقت، “مدت ها پيش” نمي شوند، هميشه تازه مي مانند، هميشه تازه….(ب.خ)

Related posts

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

مراقب باشیم

بهزاد خوشحالی

اصول حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

سه حرف توخالی “طمع” و “رويا- قدرت” سراب

بهزاد خوشحالی

نادانم اگر به يافتن دانايي برخيزم

بهزاد خوشحالی

زمینش گرچه هنوز، زیر چکمه های توست

بهزاد خوشحالی

نام و نامه و ناموس و نان

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش سیزدهم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

آیا جمهوری اسلامی، “اعتبار عقلی” خود را هم از دست داده است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید