به اردوگاه‌ها نيز يورش خواهند برد

دیدگاه فارسی یادداشت

هنگاميکه “روحاني”، “يونسي”کهنه کار اطلاعاتي و تئوريسين انشعابات حزبي را به عنوان نماينده ي خود در امور مليت ها و اقليت ها منصوب کرد کسي به اخطارهاي من توجه نکرد. همه ي پيش بيني هاي من متاسفانه درست بود. آيا پس از پروژه ي اعدام ها، طرح حمله به اردوگاه احزاب کردستاني و ترور پيشمرگان در “باشوور” نيز در دستور کار قرار نخواهد گرفت؟
به هوش باشيم…..
الغريق يتشبث به کل حشيش
و يک پرسش بسيار مهم:
آيا يک خط آلوده (از جنس جاش)……….
خودتان پرسش را کامل کنيد و خود نيز پاسخ دهيد….
مراد ما نصيحت بود و گفتيم…..

Related posts

روی صورت‌ها مرگ می‌پاشد

بهزاد خوشحالی

منو فارسی، قند پارسی، نمود فارشیسم

چرا نمی‌توان بر اساس “قواعد دمکراسی” با “اپوزيسيون ايرانی” به گفتگو نشست

بهزاد خوشحالی

“مرد راه درد”

بهزاد خوشحالی

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی

‫تفسير خبر، صدای آمریکا، سی و يکم ارديبهشت‬ ١٣٩٠ – بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه

بهزاد خوشحالی

“خوشا به حال ما که در نبرد بزرگ، به آغوش مرگ خواهیم رفت و رویاروی تندیس خورشید آزادی، در خاک آرام خواهیم گرفت”

بهزاد خوشحالی

كورديسم، به سوي زيبايي شناختي كردن واقعيتي به نام كوردملت باوري

انتخابات ریاست جمهوری در ایران – برنامه روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید