به جرات می‌توان گفت

فارسی یادداشت

به جرات می توان گفت هر آنچه به عنوان یک شهروند خاورمیانه ای انجام داده ایم، در حال انجام آن هستیم، و یا در اندیشه ی انجام آن در فردا، گرفتار این “قید خودنهاده” است. به همین خاطر است که “ما”ی توسعه نیافته، همواره در عصر پدران، “گذشته” را شناسنامه می کنیم و “آنها” در عصر “فرزندان”، “آینده” را “هویت”، برمی سازند….
نتیجه این می شود که “ما” معمولا به صرف افعالی چون: “جازدن”،”درجازدن” و”جاخوردن” عادت می کنیم اما “آنها”، “جاگذاشتن” را هم جا می گذارند…..
و سرانجام نیز چنین خواهد شد که همیشه، دستکم، دو روز جا می مانیم و معمولا سایه ی ما بلندتر از خود ماست….

Related posts

یک اصل ساده، یک دام بزرگ

پس از گزينش نامزدهای رياست جمهوری (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

درضرورت “نمادسازی” از فعال حقوق بشر کرد در اروپا و آمریکا

بهزاد خوشحالی

“خون بازی” هم اگر به راه بياندازيد گريزی و گزيری از اين جدايی نيست

بهزاد خوشحالی

زمان خیزش ملت های خاورمیانه، از مدت ها پیش آغاز شده بود

بهزاد خوشحالی

پەیامەکانی تەقینەوەی هەولێر

بهزاد خوشحالی

پشت دیوارهای آخرین نبرد

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می‌چینند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید