به جرات می‌توان گفت

فارسی یادداشت

به جرات می توان گفت هر آنچه به عنوان یک شهروند خاورمیانه ای انجام داده ایم، در حال انجام آن هستیم، و یا در اندیشه ی انجام آن در فردا، گرفتار این “قید خودنهاده” است. به همین خاطر است که “ما”ی توسعه نیافته، همواره در عصر پدران، “گذشته” را شناسنامه می کنیم و “آنها” در عصر “فرزندان”، “آینده” را “هویت”، برمی سازند….
نتیجه این می شود که “ما” معمولا به صرف افعالی چون: “جازدن”،”درجازدن” و”جاخوردن” عادت می کنیم اما “آنها”، “جاگذاشتن” را هم جا می گذارند…..
و سرانجام نیز چنین خواهد شد که همیشه، دستکم، دو روز جا می مانیم و معمولا سایه ی ما بلندتر از خود ماست….

Related posts

قاسملو، مبارزی برای همه‌ی دوران

بهزاد خوشحالی

حلقه ی چاپلوسان، تصمیم بالهوسانه، سازمان غیر رسمی

بهزاد خوشحالی

کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

نگهبانان مقدس ایران زمین

بهزاد خوشحالی

“کرد ستيزی رسانه‌ای” و “وظيفه‌گرايی کنشگر”

بهزاد خوشحالی

سقوط مارپیچی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

مدیریت بحران چیست؟ بحران را چگونه می توان راهبری و مدیریت کرد؟

بهزاد خوشحالی

به مناسبت فراخوان اعتصاب22تیر

بهزاد خوشحالی

هنگام تماس از طرف تلويزيون، راديو يا يکی از شبکه‌های ماهواره‌ای

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید