به جرات می‌توان گفت

فارسی یادداشت

به جرات می توان گفت هر آنچه به عنوان یک شهروند خاورمیانه ای انجام داده ایم، در حال انجام آن هستیم، و یا در اندیشه ی انجام آن در فردا، گرفتار این “قید خودنهاده” است. به همین خاطر است که “ما”ی توسعه نیافته، همواره در عصر پدران، “گذشته” را شناسنامه می کنیم و “آنها” در عصر “فرزندان”، “آینده” را “هویت”، برمی سازند….
نتیجه این می شود که “ما” معمولا به صرف افعالی چون: “جازدن”،”درجازدن” و”جاخوردن” عادت می کنیم اما “آنها”، “جاگذاشتن” را هم جا می گذارند…..
و سرانجام نیز چنین خواهد شد که همیشه، دستکم، دو روز جا می مانیم و معمولا سایه ی ما بلندتر از خود ماست….

Related posts

به مناسبت فراخوان اعتصاب22تیر

بهزاد خوشحالی

تَرَک روی فنجان

بهزاد خوشحالی

ما می‌توانیم اگر بخواهیم….

بهزاد خوشحالی

اهداف تشکیل یک جبهه‌ی دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی از نگاه “دکتر قاسملو”

بهزاد خوشحالی

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

(سند وزارت خارجه ی بریتانیا)

بهزاد خوشحالی

دشمن شطرنج باز

بهزاد خوشحالی

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید