“به خودت وفادار باش”

Image default
فارسی گزیده یادداشت

مردم این شهر می گویند کلید توسعه ی سرزمین شان، این پند کهن سه کلمه ای است:
” Sei dir treu”
“به خودت وفادار باش”
ما چه می گوییم؟
به خانواده، به همسر، به محله، به شهر، به منطقه، به ایدئولوژی، به آیین، به حزب، به میهن، به …. وفادار باش.
خلاصه به هر چیزی می توانیم وفادار باشیم؛ و جالب اینجاست که کمتر درباره ی “وفاداری به خود” –وشاید هم به ندرت- گفته اند و می گوییم و می شنویم.
چیزی که ما می گوییم همیشه راهی برای گریز دارد اما چیزی که آنها می گویند دَر رو ندارد.
ما کلید بزرگ بودن را در میان انبوهی از این وفاداری ها گم کرده ایم….

Related posts

میان “من” و “خودم”، سایه می‌افتد

بهزاد خوشحالی

چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

بهزاد خوشحالی

اداره کردن خود

بهزاد خوشحالی

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

یادداشت کوتاه درباره ی قتل های ناموسی

همیشه آسان تر است بر جنایاتی که دیگران بر ضد ما مرتکب شده اند متمرکز شویم تا جنایاتی که خودمان علیه خودمان مرتکب شده ایم:

بهزاد خوشحالی

امروز گفتی

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش سوم و پايانی)

بهزاد خوشحالی

کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

بهزاد خوشحالی