“به خودت وفادار باش”

Image default
فارسی گزیده یادداشت

مردم این شهر می گویند کلید توسعه ی سرزمین شان، این پند کهن سه کلمه ای است:
” Sei dir treu”
“به خودت وفادار باش”
ما چه می گوییم؟
به خانواده، به همسر، به محله، به شهر، به منطقه، به ایدئولوژی، به آیین، به حزب، به میهن، به …. وفادار باش.
خلاصه به هر چیزی می توانیم وفادار باشیم؛ و جالب اینجاست که کمتر درباره ی “وفاداری به خود” –وشاید هم به ندرت- گفته اند و می گوییم و می شنویم.
چیزی که ما می گوییم همیشه راهی برای گریز دارد اما چیزی که آنها می گویند دَر رو ندارد.
ما کلید بزرگ بودن را در میان انبوهی از این وفاداری ها گم کرده ایم….

Related posts

بدا به حال مردمانی که پيام آور آزادی شان، گنديده پياز گوشه‌ی مطبخ است

بهزاد خوشحالی

گفتمان ایرانشهری، کلان روایت مردە

لورها و کوردها، دو روی یک سکه

رۆژهەلات و “سیاسەتی ساندویچ”

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دلایل شکست رئال از بارسلونا و درس‌هایی آموزنده برای “ما”

بهزاد خوشحالی

شايد…

بهزاد خوشحالی

قصه از حنجره‌ای است که گره خورده به بغض

بهزاد خوشحالی

قاضی سياه

بهزاد خوشحالی