به خود وانهادن

فارسی گزینه گویی

به خود وانهادن(ت)، خطرها دارد
“وحشیت” “ده هزاره”، در “نهاد” (ت)،”افشرده”
“نادانی” “هزاره ها”، در “وجود”(ت)،”انباشته”
“سلطه طلبي” “سده ها”، در “اندیشه”(ات)، “انگیخته”
“برتري جويي” “دهه ها”، در “مغز”(ت)، “نبشته”
“سرگشتگی” “سال ها”، در “خاطر”(ت)، انگاشته
“روزها” “سلطه رانی”، بر “روان”(ت)، فرمان ده”،
اکنون، ساعت ها، دقایق و ثانیه ها بی “معنایی”(ت)
“بي توجيه”
تاريخ(ت)، گذشته
وارث بودن(ت) اکنون خطرها دارد
****
هويت من اکنون، روانه شده
روانه ات کند تا “دخمه”
به خود وانهادن(ت)، خطرها دارد
به خود وانهادن(ت)، خطرها دارد….
(ب.خ)

Related posts

سلطه گران واقعی

بهزاد خوشحالی

پەیامەکانی تەقینەوەی هەولێر

بهزاد خوشحالی

“بۆچی کوردایەتی به یەکتر دەفرۆشین”

بهزاد خوشحالی

علم بهتر است یا ثروت….

بهزاد خوشحالی

ضرورت گذار از “هویت مقاومت” به “هویت مشروعیت”

بهزاد خوشحالی

تاریخ

بهزاد خوشحالی

مهاجرت جمعی مریوان، نخستین نمود “مقاومت مدنی” در ایران پس از 57

بهزاد خوشحالی

خير همگانی

بهزاد خوشحالی

قارنا

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید