به صدای اجدادت پشت کن

فارسی گزینه گویی

به صداي اجدادت پشت کن

اسارت “من” را به دست “خود” پايان ده
به من اجازه بده تو را کشف کنم
من را چونان خودم درياب
چون خودم دوست بدار
تو فارس
تو عرب
تو ترک
“ديگري” من نيستي
“تو”، “ديگري” من نيستي
به صداي اجدادت پشت کن
کليد رهايي تو شايد در دستان من
کليد رهايي تو در دستان من
شايد در دستان من
شايد در دستان من باشد….
(ب.خ)

Related posts

چگونه کارهایی با واژگان می‌کنیم

بهزاد خوشحالی

پس از گزينش نامزدهای رياست جمهوری (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش سوم

بهزاد خوشحالی

“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی

بهزاد خوشحالی

سپاسی تایبەت بۆ کەیوان گیان

بهزاد خوشحالی

یک گناه وجود دارد و آن دزدی است

بهزاد خوشحالی

برای سعيد عزيز

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش دوم

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید