تاریخچه

هربار به تاریخچه ی قدسی که از خودم و، از ملتم، برای خودم ساخته ام، می نگرم، کمتر نقطه ی دل نشینی پیدا می کنم، از هر نقطه ای که می خواهم مسیرم را تعیین کنم، یا به سرخی می زند، یا هنوز زخم های آن التیام نیافته است و، یا قطره هایی از خون، همچنان بر زمینه ای از زمان و مکان آن می چکد
تاریخچه ی قدسی که من، از خودم و، از ملتم، ساخته ام، همچنان بوی باروت و دود، بوی خون و، بوی مرگ، می دهد
در تاریخچه ی قدسی من، رنگ ها هم اگرچه با کهنه میخی زنگ زده، سرخ و سفید و سبز، در گوشه ای به زمین کوبیده شده اند، بازهم به سرخی می زنند
در تاریخچه ی قدسی که من، از خودم، از ملتم و، از سرزمینم ساخته ام، حتی عشق را هم پوست کنده، به مسلخ فرستاده اند
تاریخچه ی قدسی سرزمین من، سیمایی از مرگ مجسم، واقعی تر بگویم، تجسم واقعی مرگ و، تنها، تصویری شبیه ساخته، سایه روشنی از حقیقت، سایه روشنی از یک حقیقت، حقیقتی به نام زندگی است

سرانجام خود را به صلیب عشقت خواهم کشید

بهزاد خوشحالی

شیوه‌ای بنیادین، اساسی و قانونمند برای دستیابی به بهبود در بهره‌وری سازمان‌ها و احزاب

بهزاد خوشحالی

جبهه ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

فرصت تعارف‌ها و تکلف‌ها گذشته است

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی یا “نسل کشی فرهنگی” ملیت‌ها

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

‫تفسير خبر، صدای آمریکا، سی و يکم ارديبهشت‬ ١٣٩٠ – بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه

بهزاد خوشحالی

اگر مبنای استدلالی و منطق دانشی ندارند پس به دنبال چه دلایل دیگری باید رفت؟

بهزاد خوشحالی

درک پیچیده تر از قدرت در سیاست جهانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید