تانک ها در روزی که از هميشه آرام تر بود اين بار، به شقيقه‌ی “ژوان” شليک کرده بودند…

April 26, 2013 4 Mins Read
236 Views
Behzad