ترسی است بی‌نظير

فارسی گزینه گویی

ترسي است بي نظير
هنگامي که سياست
مي فروشد شهر را به پيچ و خم هاي تکرار
هر بار چرخشي از سياست به سياه و
گردشي ديگر اين بار
سياهه به سياهچال
سياه دان
****
حکايت سياست وسرزمين همين بوده است
آفتاب گردانی که به خورشید رو نمي کند
بيراهه ي تلخي که ما همچنان مي رويم
امتدادي که به نقشه های غریبه می رسد و
بادهای تاریک، که همچنان، از تاریخ می وزند
تقویم بیماری های سرزمين مادری را
تند تند ورق مي زنند
تند تند به فراموشي گره مي زنند و
بند بند به تباهي گره مي بندند
بند بند به تباهي گره مي بندند….
(ب.خ)

Related posts

هر ادعايی برای مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی، دستکم بايد دارای اين ويژگی‌ها باشد:

بهزاد خوشحالی

جبهه ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

پێشمەرگەی شار

بهزاد خوشحالی

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟ 

به جمهوری اسلامی بفهمانيم نمی‌تواند با تازيانه زدن بر دريا، تلاطم آن را خاموش کند

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبايی شناختی كردن حقيقتی به نام “ملت کرد”

بهزاد خوشحالی

مردم ایران سرانجام، این”حبس بزرگ” را با “آزادی بزرگ” جایگزین خواهند نمود

بهزاد خوشحالی

اعتصاب

بهزاد خوشحالی

آينده ی خاورميانه، دمكراسی منطقه ای و كردستان (يک مقاله ی مهم)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید