“تسکين مجازی وجدان”، “کبودوند” را از مرگ رها نخواهد کرد

بايد آتش شد و بر جان دشمن نشست
نشستن پشت کامپيوترها و نوشتن در دنياي مجازي، محمد صديق کبودوند را از مرگ رها نخواهد کرد، جهان مجازي ديگر ظرفيتي براي انباشت حمايت هاي نوشتاري ما ندارد، ديگر نمي توان با نوشتن ها و بيانيه ها و کامنت ها، از پشت صفحه ي شيشه اي، مانع از مرگ “کبودوند” شد، ديگر قابل قبول نيست که “وجدان ها را با مجازي گرايي و مجازي نويسي تسکين داد”، کبودوند اکنون حتي نمي تواند از حقوق انسان سخن بگويد، بايد کاري کرد از جنس اقدام، از جنس حضور، از جنس کبودوند، بايد آتش شد و بر جان دشمن نشست، همه ي ما مسووليم….

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

سیر تحول مفهوم رهبری 

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

تحولّات خاورمیانه و نظریه ی بازی ها

بهزاد خوشحالی

چارچوبی برای تشکیل” جبهه ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

همان چیزی را فدا خواهیم کرد که می‌خواستیم از آن دفاع کنیم

بهزاد خوشحالی

چرا اپوزيسيون ايرانی سکوت می‌کند

بهزاد خوشحالی

کردیسم، به سوی زیبایی شناختی کردن واقعیتی به نام”کرد ملت باوری”(بخش پایانی)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید