تغییر کردن شهامت می‌خواهد

Image default
فارسی یادداشت

اگر بفهمیم در کجای “تصویر بزرگ تر” قرار داریم می توانیم به جای “مشکل آفرینی”، به بخشی از “راه حل” تبدیل شویم.
هرگاه به کارهای خود از زوایه ی دیگری نگاه کنیم برای موانع غیرقابل عبور، راه حل تازه ای پیدا خواهیم کرد.
اما نکته ی مهم اینکه:
“تغییر کردن”، “شهامت” می خواهد
(….)

Related posts

يک استدلال حقوق بين الملل برای توجيه “ضرورت تمام اشکال مقاومت در کردستان”

بهزاد خوشحالی

“کورد بودن” با مسووليت محدود….

بهزاد خوشحالی

يک يادداشت و دو نکته

بهزاد خوشحالی

نماد اصلاح طلبی ايرانی؟!!!!

بهزاد خوشحالی

فیس بوک بزرگترین عرصه برای نبرد نامتقارن است (در گفت و گو با آسو نیوز)

بهزاد خوشحالی

فلج کردن روح انتقادگری، خط شروع کارزار نهایی تمامیت خواه و مردم

بهزاد خوشحالی

کرد-ملت باوری درعمل

بهزاد خوشحالی

آیا “مقاومت” و نافرمانی”، یک “بازی قدرت” است؟

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ويژگی‌های آن

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید