Image default

تغییر کردن شهامت می‌خواهد

اگر بفهمیم در کجای “تصویر بزرگ تر” قرار داریم می توانیم به جای “مشکل آفرینی”، به بخشی از “راه حل” تبدیل شویم.
هرگاه به کارهای خود از زوایه ی دیگری نگاه کنیم برای موانع غیرقابل عبور، راه حل تازه ای پیدا خواهیم کرد.
اما نکته ی مهم اینکه:
“تغییر کردن”، “شهامت” می خواهد
(….)

چرا اپوزیسیون ایرانی در برابر مساله‌ی کرد سکوت اختیار می کند؟

بهزاد خوشحالی

“باختن” چگونه است

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

و قصه‌ی من حکايت همان مرد يخ فروش است که هرچه داد زد کسی نخريد تمام شد….

بهزاد خوشحالی

ترس در نظام تمامیت خواه

بهزاد خوشحالی

اداره کردن خود

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

“اگر هنوز “عاشق” باشیم می‌توانیم….”

بهزاد خوشحالی

“يادمان رفته بود خورشيد هميشه از شرق طلوع می‌کند؟!”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید