تغییر کردن شهامت می‌خواهد

Image default
فارسی یادداشت

اگر بفهمیم در کجای “تصویر بزرگ تر” قرار داریم می توانیم به جای “مشکل آفرینی”، به بخشی از “راه حل” تبدیل شویم.
هرگاه به کارهای خود از زوایه ی دیگری نگاه کنیم برای موانع غیرقابل عبور، راه حل تازه ای پیدا خواهیم کرد.
اما نکته ی مهم اینکه:
“تغییر کردن”، “شهامت” می خواهد
(….)

Related posts

شايد بيرقی ديگر بسازم سرخ و زرد و سياه

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی همراهان و دوستانم – بۆ هەموو هاوڕێیان

بهزاد خوشحالی

زخمِ کاریِ این روزهای ما

بهزاد خوشحالی

تاریخچه

بهزاد خوشحالی

ممکن است دیر بشود اما دروغ نمی‌شود.

بهزاد خوشحالی

ژوان عزیز!

بهزاد خوشحالی

چرا به سوی شکست می رویم

بهزاد خوشحالی

مارپيچ دائمی قدرت

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید