تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

فارسی یادداشت

گويي جهان متمدن فراموش کرده است نظام هاي تماميت خواه، همواره در مسيري جرکت مي کنند تا راهي بيابند براي آنکه پس از تبديل سرزمين تحت تسلط خود به بيابان، صحرا نيز را به حرکت درآورند و توفان شني برپا کنند که سراسر کره ي زمين را بپوشاند.
بيدادگري، ديکتاتوري و خودکامگي سازمان يافته ي نظام هاي تماميت خواه، اگرچه در مرزها تکوين مي يابد، تثبيت مي شود و به “اراده ي ويرانگر” تکامل مي يابد اما سرانجام مرزها را درخواهد نورديد و جهان را نشانه خواهد کرد.
تروريسم دولتي جمهوري اسلامي با آميزه اي از تروريسم مقدس و تروريسم جنايت، تنها تلاشي براي به حرکت درآوردن صحرا و برپا ساختن توفان شن بوده است. توفان شن برپا خواهد شد اگر نظام تماميت خواه وارد عصر “غيرمتعارف”ها شود….
آن توفان شني که جهان را در خود خواهد گرفت دور نخواهد بود اگر همچنان، به دنبال معجزه اي براي تغيير رفتار و بر سر عقل آوردن تماميت خواهان جمهوري اسلامي به انتظار نشست…. (بهزاد خوشحالي)

Related posts

آينده‌ی خاورميانه، دمكراسی منطقه‌ای و كردستان

بهزاد خوشحالی

زۆرجار مێژوو دووپات دەبێتەوە!

بهزاد خوشحالی

مرزهای محدود

بهزاد خوشحالی

سمينار يک سال پس از توافقنامه‌ی کومله و دموکرات

بهزاد خوشحالی

گسست “عاطفه‌ی مشترک”، یک آسیب جبران ناپذیر

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

اين روزها همه چيز…

بهزاد خوشحالی

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و “توطئه ی کوردی کردن جنگ در کردستان”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید