“تو نمی‌توانی به اراده دیگران زندگی کنی، باید خودت تصمیم بگیری”

October 20, 2015 4 Mins Read
219 Views
Behzad