جاش هەر جاشە و خۆفرۆش هەر خۆفرۆش

فارسی یادداشت

چ ئه و پاسداره که جلو به رگی داگیرکه ر له به رده کات، چ ئه و سیخوره که وه ک زوله کورد ئه چیته ئاستی بریاردان….
ئیدی به سه بیده نگ بوون هه مبه ر خه یانه ت
گر نیت توست خواهم کردن/ یا روی سرخ کنم بدان یا گردن…
وه کوو که و سه رت کردووه به ژیر خول دا و وائه زانی که س ناتبینیت….؟!
آغاز پایان ات فرارسیده است کیسلینگ…..

Related posts

می‌توان

بهزاد خوشحالی

چە کسانی میخواهند کردستان ناامن باشد؟ – گفت و گو با صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

بهزاد خوشحالی

یادداشت کوتاه درباره ی قتل های ناموسی

“مقاومت مشروع”، حق مسلم ماست

بهزاد خوشحالی

شیوه‌ای بنیادین، اساسی و قانونمند برای دستیابی به بهبود در بهره‌وری سازمان‌ها و احزاب

بهزاد خوشحالی

نمی‌دانم …

بهزاد خوشحالی

یک اصل ساده، یک دام بزرگ

دیدگاه خود را بنویسید