جاش هەر جاشە و خۆفرۆش هەر خۆفرۆش

فارسی یادداشت

چ ئه و پاسداره که جلو به رگی داگیرکه ر له به رده کات، چ ئه و سیخوره که وه ک زوله کورد ئه چیته ئاستی بریاردان….
ئیدی به سه بیده نگ بوون هه مبه ر خه یانه ت
گر نیت توست خواهم کردن/ یا روی سرخ کنم بدان یا گردن…
وه کوو که و سه رت کردووه به ژیر خول دا و وائه زانی که س ناتبینیت….؟!
آغاز پایان ات فرارسیده است کیسلینگ…..

Related posts

تقسيمات حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت

بهزاد خوشحالی

دو سند مطبوعاتی

بهزاد خوشحالی

کردیسم، به سوی زیبایی شناختی کردن واقعیتی به نام ملت کرد (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

خشونت، ترور، تروریسم و تروریسم دولتی

بهزاد خوشحالی

“از مرگ، بیدار شو”

بهزاد خوشحالی

فیس بوک بزرگترین عرصه برای نبرد نامتقارن است (در گفت و گو با آسو نیوز)

بهزاد خوشحالی

آيا وزارت ارشاد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید