چارچوبی برای تشکیل” جبهه ی متحد کردستان”

تحلیل فارسی

عنصر کلیدی برای طراحی و ساختن یک “جبهه ی متحد کردستانی” که بتواند نتایج واقعی پدید آورد، ساختار بخشیدن به طرح هاست.در طراحی یک جبهه ی متحد کردستانی، نتیجه ها ضرورتا گسترده هستند بنابراین باید به صورت واقعی و مشخص، در مسیر توقعاتی باشند که برای آنها وجود دارد.
گام نخست: تشخیص مشترک دشواری های موجود(در جامعه، در احزاب، و میان احزاب با یکدیگر)
گام دوم: تعیین مشترک نقاط موفقیت و نقاط شکست در دوره ی گذشته
گام سوم: تشخیص مشترک تهدیدها و فرصت های پیش رو در صورت تشکیل یک جبهه ی متحد کردستانی
گام چهارم: طراحی یک نقشه از تمامی نیروهای بازیگر در صورت تشکیل یک جبهه ی متحد کردستانی
گام پنجم: تحلیل “چرایی” و “چگونگی” نقش های بازیگران در نقشه ی راه “جبهه ی متحد کردستان
گام ششم: شناسایی عنصرهای کلیدی موفقیت در یک جبهه ی متحد کردستانی برای بازیگران(مانند آرمان ها، رهبری، مشارکت، شجاعت در خطرپذیری، پایداری در برابر سختی ها)
گام هفتم: اندیشیدن درباره ی نقش های نوین برای بازیگران نوین
گام هشتم: تعریف کامل، جامع و مانع نقش های شخصی هریک از بازیگران(احزاب، رهبران، گروه ها، مردم) در شخصیت حقوقی “جبهه ی متحد کردستان”
گام نهم: تقویت “مهارت های تشخیصی” بازیگران به منظور رویارویی با مسایل فوری(اورژانسی) در جبهه ی متحد کردستان

Related posts

پێكهێنانی به‌ره‌یه‌كی كوردستان

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

آيا از ميان دو راه، يکی را بايد انتخاب کرد؟!

بهزاد خوشحالی

نماد اصلاح طلبی ايرانی؟!!!!

بهزاد خوشحالی

مارکسیسم و مساله ی ملی

بهزاد خوشحالی

آیا به “آلزایمر سیاسی” مبتلا شده ایم

بهزاد خوشحالی

ژنرال “دمپسی” سناريوهای ارتش آمريکا برای مداخله‌ی نظامی در سوريه را اعلام کرد:

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظام سلطه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید