جنایت هنگامی سیستماتیک می شود

فارسی گزینه گویی

جنایت هنگامی سیستماتیک می شود که طعم خون در دهان، با طعم های دیگر تفاوت نداشته باشد….
“باکوور” همچنان تنهاست….

Related posts

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی(اقدام نرم)- بخش سوم

بهزاد خوشحالی

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

خط نقش سازه

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

دیوارهای دوروبر

بهزاد خوشحالی

پیام نسل ما

بهزاد خوشحالی

اين روزها همه چيز…

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید