در ضرورت گذار سريع مبارزه و مقاومت کردستان از حزب گرایی به فورماسيون “جنبش رهایی بخش ملی” مهمترين ویژگیهای جنبش سياسی:

تحلیل دیدگاه فارسی


– – مبارزه حق طلبانه
– – داشتن ارزیابی مشخص از روند جامعه یا به عبارتی “تحلیل مشخص از اوضاع مشخص”
– – یافتن تناقضات موجود جامعه
– – کشف و اطلاع رسانی سیاستهای توطئه گرایانه
– – احترام به آرمان مردم
– – سازماندهی نیروهای آگاه جامعه و بهره برداری از آنها در امر روشنگری جامعه
– – کنترل کینه و نفرت و خشم
– – ارائه راه حل منطقی و علمی به مسائل بغرنج جامعه
– – انگشت نهادن به ضرورتهای جامعه
– – به نمایش گذاشتن تجلی اراده مردمی
– – شکستن سد تردید در مردم
– – شناسایی و انعکاس نمونه های برجسته و بارز از ضعفها ، اشتباهات و خیانت های حاکمیت
– – مشخص کردن لبه ي تیز مبارزه
– – مبارزه با تشتت فکری مردم
– – فرآیند روشنگری مردم
– – تاکید بر تحکیم استقلال و ترقی و رفاه مردم
– – مشخص کردن وظایف مبرم روز جنبش
– – ارائه شعارهایی که دال بر تحولی دموکراتیک باشد
– – ارائه تضمین واقعی بر شعارها
– – به دست گرفتن پایه های اجتماعی و سیاسی جامعه
– – کشف و معرفی عوامل مخرب جنبش به مردم
– – منفجر کردن نارضایتی ها
– – برجسته کردن روندهای مترقی جنبش
– – ارائه برنامه های گره گشا و راهیابی برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی
– – آگاه نگه داشتن مردم و ممانعت از تحمیق و تخدیر آنان
– – اجتناب از تحليل مغلطه آميز از روندهاي بغرنج و پيچيده سياسي و اقتصادي
– – تحلیل دائمی از چشم انداز حركت‌آينده
– – بررسی شرايط نوين حاكميت سياسي
– – ارائه رهنمود بعد از ارزيابي کامل از مجموعه شرايط
– – داشتن ملاحظات انتقادی
– – فعاليت تبليغي و ترويجي بصورت توام
– – بررسي كامل وهمه جانبه جنبش در مقاطع مختلف
– – پرهیز از قصور که برای جنبش عقوبت زاست
– – داشتن شعارهای مرحله ای و شعارهای استراتژیک
– – انعطاف و مقابله منطقی دربرابر خشم و غضب فوق العاده آتشين روشنفكران
– – برآورد صحیح از شرايط ذهني و شرایط عینی جامعه
– – بررسی دقيق عملکرد قدرت سياسي به معناي اخص كلمه
– – مقابله با استثمار ذهنی مردم
– – باید دانست که اعتبار یک جنبش ،ضرورت حرکت بر مبنای اصول است
– – مقابله با لوث و مبتذل شدن جنبش
– – بنا نهادن جنبش بر روی عوامل اساسی و پایدار
– – روشن و تفهیم کردن تئوری جنبش برای مردم
– – افشاگری شیوه های عمل منحط و مبتذل حاکمیت سیاسی
– – تحریک غرور ملی
– – کشف پرده اسرار سیاست خارجی و باج دهی به بیگانگان از سوی حاکمیت سیاسی
– – مانع شدن از فريب مردم ومكتوم داشتن حقيقت از آنان
– – دانستن شرايط خاص انقلاب و راه خاص تكامل
چند نکته ي ديگر درمورد مزيت هاي غالب جنبش:
-جنبش مسائل سیاسی مسائل فرعي و درجه دوم را در جاي خود يعني در درجه دوم اهميت قرار مي دهد و به آنها به طور مصنوعي دامن نمي زند
-جنبش با ارزيابي دقيق نيروها در جامعه، حلقه اساسي تحول اجتماعي را يافته و با جلو بردن آن، تمام جريان پديده را مانند حلقه هاي زنجيري كه به حلقه اساسي بسته هستند، به سمت هدف جلو مي راند و تمام جريان را به دنبال خود مي كشد
-از نگاه جنبش، تاكتيك تنها تابع يك اصل تغيير ناپذير است و آن اصل، خدمت به استراتژي در چارچوب شرايط مشخص است
-يکي از مهمترين کارويژه هاي جنبش آن است که اشتباهات را در برابر افكار عمومي بيان داشته، علل بروز آنرا به طور علمي بررسي، گامهاي عملي براي دفع اين اشتباهات را برداشته، و با درس گرفتن از اين اشتباهات براي آينده، آن را به راه تكامل جنبش تبديل مي کند
-در جنبش، هدف ها، شعارها و وظايف تاكتيكي يا بر اثر وصول و تحقق آنها و يا به علت تغيير شرايط وجودي آنها تغيير پذيرند. اصراربی مورد و تعصب کورکورانه، جنبش را به بیراهه می برد.
و از همين رو است که گذار سريع مبارزه و مقاومت مردم از حزب گرايي در کردستان (ايران) به فورماسيون “جنبش رهايي بخش ملت کرد” ضروري مي نمايد….
برداشت: جنبش هاي سياسي معاصر/ترجمه ي احمد يغما

Related posts

لرستان، ظهور بازیگر جدید هویتی

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (11)

بهزاد خوشحالی

فیس بوک بزرگترین عرصه برای نبرد نامتقارن است (در گفت و گو با آسو نیوز)

بهزاد خوشحالی

شاید این بار، کمپین “خانه ات را بر سرت ویران می کنم” باشد

بهزاد خوشحالی

“شوم تر از کابوس”

بهزاد خوشحالی

اين روزها همه چيز…

بهزاد خوشحالی

یک گناه وجود دارد و آن دزدی است

بهزاد خوشحالی

” ملت کرد در چه مرحله ای از پروسه حق طلبی است و آیا استراتژی امروز کارایی لازم را دارد و یا باید به تغییر تاکتیکتها اندیشید؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید