جنبش ملت کرد از جنس “عشق و زندگی” است نه “نفرت و مرگ”

دیدگاه فارسی

-بهتر نيست به جاي اتخاذ يک رويکرد فرایندمحور در انديشه و تلاش براي يک سیاستگذاری حقوقي، افکار عمومي را در جهت رفع موانع اساسی سازماندهي کنيم؟
-در اين دوران بسيار حساس، نبايد با تاثيرپذيري از برخي موضع گيري هاي جهت دار يا کمتر با اهميت، از متن به حاشیه رانده شد.
-رعايت ترتيب عمومي اولويت ها، مهمترين اصل در مديريت سيستمي است به طوري که اگر ناديده گرفته شود خواست ها و مطالبات محوري ملت ما از اولويت خارج و حداقل هزينه اي که به ما تحميل خواهد نمود از دست دادن زمان به عنوان يک متغير بسيارکارامد است.
-و يک نکته ي بسيار مهم ديگر:
جنبش رهايي بخش ملت کرد، جنبش عشق و زندگی است، مردمان سرزمين ما، ديري است نفرت و مرگ را از چارچوب اصول و هنجارهاي رفتاري خود بيرون رانده اند و نيک دريافته اند اگر ديگري، در يک لحظه برون فکني ناخودآگاه، به زیر ذهن انسان مدار سقوط مي کند محصول طبيعي رژيم آموزشي، تبليغي و بايدانگار نظامي بوده است که به خاطر وابستگی های مجازی و ذهنی و نفسی به دروغ، بردگی، دورویی، خرافه گری، حسادت، ستم، کینه ورزی، نفرت، لجبازی و انتقام، بيمار شده است و بدبختانه در بسياري موارد، اين نوع از بيماران، هرگز درمان نخواهند شد.
-و به عنوان تاکيد دوباره بر موضوع:
-تحت تاثير برخي القائات هيجاني از طرف “ناخودآگاه ديگري”، “خودِ آگاه” را از “متن” “اعدام انسان ها به خاطر انديشه و عقيده” به “حاشيه” ي نفرت پراکني” متقابل پرتاب نکنيم
-فراموش نکنيم که جنبش ملت کرد، جنبش عشق و زندگي است نه نفرت و مرگ….
و ما به بهايي بسيار گران، اکنون در مسيري قرار گرفته ايم که با “عشق”، جهان را به قناعت “هستي شناخت” خود براي تاسيس يک کيان انسان مدار و به راستي مردم سالار رسانده ايم….
(ب.خ)

Related posts

ویژە برنامە‌ی انتخابات – کورد کانال

بهزاد خوشحالی

ئێمه و ناوچەکانی خوارگ (کرماشان و ئيلام و لورستان و لەکستان)

بهزاد خوشحالی

اهداف تشکیل یک جبهه‌ی دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی از نگاه “دکتر قاسملو”

بهزاد خوشحالی

آيا توجيه احزاب کردستاني براي ندادن فراخوان عمومي اقدام مدني، قابل قبول است؟ (يعني استقبال نکردن مردم کردستان از فراخوان اعتصاب، به عنوان کارنامه ي منفي در تجربه ي احزاب ثبت مي شود)

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (2)

بهزاد خوشحالی

و تو تند و تند بزرگ می‌شوی

بهزاد خوشحالی

شايد…

بهزاد خوشحالی

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید