حتی اگر دولت سوريه …

فارسی یادداشت

حتي اگر دولت سوريه(البته با احتمال نزديک يه صفر) از سلاح هاي شيميايي استفاده نکرده باشد بر اساس حقوق بين الملل، چون جکومت سوريه توانايي خود براي حمايت از شهروندان و حفظ امنيت آنها را از دست داده است يا اينکه فاقد توان و کارايي لازم براي اعمال حاکميت و امنيت بر کشور سوريه است مشروعيت و وجاهت خود را از دست داده است….

Related posts

پس از اعدام حبيب الله گلپری‌پور

بهزاد خوشحالی

کردها و ضرورت ورود به روند “ملی گرايی حقوقی”

بهزاد خوشحالی

چالش انتخابات در ایران و فرصت‌هایی که از دست می‌روند

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (2)

بهزاد خوشحالی

عقل و “عصيان”، عشق و “شيفتگی”

بهزاد خوشحالی

نگاهی به شاخص های اندازه گیری مشروعیت

بهزاد خوشحالی

توافقنامه‌ی “دمکرات” و “کومله”، به سوی ایجاد یک فضای خلاق

بهزاد خوشحالی

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید