خاورمیانه، به سوی “جنگ همه علیه همه”….

فارسی یادداشت

…خاورمیانه اکنون، صورت سمفونی توفنده ای را به خود گرفته است که هر لحظه ی آن سرشار از آهنگ هایی است که قلبی را از تپش باز می دارد….
-جنگ همه علیه همه (Bellum omnium contra omnes)، عبارتی است از توماس هابز فیلسوف انگلیسی
-جمله ی دوم، اقتباسی است از کتاب “آنها که دوست دارند” اثر “ایروینگ استون”

Related posts

تقسيم بندی دمكراسی های نوين بر اساس دو مفهوم “مشاركت” و “آگاهی” نزد شهروندان

بهزاد خوشحالی

بپذیریم که می‌توانیم

بهزاد خوشحالی

سلطنت طلبان عزيز ايران مطالعه بفرمايند، از پادشاه خود (محمد رضا شاه پهلوی) بياموزند و “حق تعيين سرنوشت ملت کرد” را “تجزيه طلبی” نخوانند

بهزاد خوشحالی

نقش نهاد نظامی “پیشمرگه”

بهزاد خوشحالی

قیام سمکو

بهزاد خوشحالی

گویا همه‌ی ملت‌ها یک دیوانگی به تاریخ بدهکارند

بهزاد خوشحالی

از اردیبهشت می‌آیم ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

“هویت ملی”، تضمین تصور “فرد” به عنوان “عضو اجتماع ملی”

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی شکل گیری بحران (1)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید