خونسرد باش، زمان صورت همان سمفونی توفنده را به خود گرفته است که….

فارسی یادداشت

خونسرد باش، نبرد امروز با ديروزي ها و هزار سالگان تازه آغاز شده است….
آن چنان توفنده است که هر لحظه ي آن، سرشار از همه ي آهنگ ها و هماهنگي هايي است که قلب ها را يک يک، از شمار مي اندازد و هزار هزار به شماره مي…ان…دا….زد….
آرامش مي خواهد اين روزهاي در حال گداز….

Related posts

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

کردیسم، به سوی زیبایی شناختی کردن واقعیتی به نام ملت کرد (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

از کدامين تمدن می‌گوييد

بهزاد خوشحالی

پژاک – گفتگو با بخش فارسی رادیو فرانسه

بهزاد خوشحالی

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی

ناهمنوا

بهزاد خوشحالی

“کرد ستيزی رسانه‌ای” و “وظيفه‌گرايی کنشگر”

بهزاد خوشحالی

زمینش گرچه هنوز، زیر چکمه های توست

بهزاد خوشحالی

آموزه‌ی جمهوری کردستان، ورود به دوران مدرن نهضت رهايی بخش ملی کرد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید