خونسرد باش، زمان صورت همان سمفونی توفنده را به خود گرفته است که….

فارسی یادداشت

خونسرد باش، نبرد امروز با ديروزي ها و هزار سالگان تازه آغاز شده است….
آن چنان توفنده است که هر لحظه ي آن، سرشار از همه ي آهنگ ها و هماهنگي هايي است که قلب ها را يک يک، از شمار مي اندازد و هزار هزار به شماره مي…ان…دا….زد….
آرامش مي خواهد اين روزهاي در حال گداز….

Related posts

س…و…خ…ت…ن

بهزاد خوشحالی

“تسکين مجازی وجدان”، “کبودوند” را از مرگ رها نخواهد کرد

بهزاد خوشحالی

مثل جوجه تیغی‌ها در زمستان شده‌ایم

بهزاد خوشحالی

گفتمان حقیقی، حقیقت واژه ای به نام آزادی

بهزاد خوشحالی

“از مرگ، بیدار شو”

بهزاد خوشحالی

حمله به آزادی مردمان یک سرزمین

بهزاد خوشحالی

ترکیه؛ ترس‌های جدید در راه هستند

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(4)

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید