خير همگانی

خير همگاني
تازگي ها، چقدر به خودمان دروغ مي گوييم
دروغ پرورش يافته
دروغ ارزشي
دروغ ضروري
دروغ مصلحتي
دروغ عقلايي
دروغ اخلاقي
دروغ ارادي
دروغ سياسي
دروغ همگاني
دروغ مزمن و

خلاصه، دروغ انگاري و دروغ نگري و….
سرانجام، تحقق دروغْ قانوني
نظم نويني از جهان اخلاقي
نظم نويني از اخلاق جهاني
****
اينك در برابرم “فرهنگ لغات اخلاقي”
دروغ: يك خير همگاني
به عبارتي ديگر: روش مندي اين هماني
در تداول عامه: نياز طبيعي رواني
رجوع كنيد به: دروغ پنداري
نتايج جستجو: بي نهايت منهاي يك، آن يك هم دروغْ تباهي،…..،!!!
****
و اكنون درمي يابم چرا اين همه دوست داريم به خود دروغ بگوييم
شايد تنها روش بهبود رواني
الكترو شوكي به نام دروغْ درماني
الكتروشوكي به نام دروغْ درماني…
(ب.خ)

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

هر ادعايی برای مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی، دستکم بايد دارای اين ويژگی‌ها باشد:

بهزاد خوشحالی

ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

چارچوبی برای تشکیل” جبهه ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

ضرورت تشکيل”جنبش” در غياب رسمی “احزاب” در مناطق کردنشين ايران

بهزاد خوشحالی

بررسی اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه‌ی مديريت (1)

بهزاد خوشحالی

دوسال از رفتن مادر گذشت

بهزاد خوشحالی

“… ئێمەیش وەک بەشێک لە ماڵی گەورەی کۆمەڵە و دێمۆکرات…”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید