درضرورت “نمادسازی” از فعال حقوق بشر کرد در اروپا و آمریکا

دیدگاه فارسی

یک پیشنهاد
شهروندان کرد در اروپا، کانادا و آمریکا می توانند با امضای تومار، از شورای شهر یا شهرداری شهرهای محل اقامت خود درخواست کنند برای “نامگذاری یکی از خیابان های شهر” یا “نصب یک نماد” به نام “محمد صدیق کبودوند” به عنوان فعال حقوق بشر دربند کردستان، اقدام کنند….
عملی شدن این روند “نمادسازی” می تواند با همکاری سازمان های مدافع حقوق بشر و احزاب اروپایی و آمریکایی دوست کردها شتاب بیشتری پیدا کند….
باید با درگیر کردن شهروندان اروپایی و آمریکایی در مساله ی کرد، به طرف “تعامل های دوسویه” حرکت کنیم….

Related posts

“زمان” در سیاست

بهزاد خوشحالی

کاش من و تو

بهزاد خوشحالی

مەغڵەتەی لۆژیک و ئێمەی کوردستانی

ناسیونالیسم و مارکسیسم – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

بوی گند دروغ

بهزاد خوشحالی

ای کاش

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

برنامە‌ی روزنه – نقش و کارکرد تحزب در ایران با تاکید بر حدکا

بهزاد خوشحالی

هنوز در برلين قاضی هست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید