درضرورت “نمادسازی” از فعال حقوق بشر کرد در اروپا و آمریکا

دیدگاه فارسی

یک پیشنهاد
شهروندان کرد در اروپا، کانادا و آمریکا می توانند با امضای تومار، از شورای شهر یا شهرداری شهرهای محل اقامت خود درخواست کنند برای “نامگذاری یکی از خیابان های شهر” یا “نصب یک نماد” به نام “محمد صدیق کبودوند” به عنوان فعال حقوق بشر دربند کردستان، اقدام کنند….
عملی شدن این روند “نمادسازی” می تواند با همکاری سازمان های مدافع حقوق بشر و احزاب اروپایی و آمریکایی دوست کردها شتاب بیشتری پیدا کند….
باید با درگیر کردن شهروندان اروپایی و آمریکایی در مساله ی کرد، به طرف “تعامل های دوسویه” حرکت کنیم….

Related posts

و آن روز که تاريخ، بي رحمانه، باز، ما را خواهد نوشت….

بهزاد خوشحالی

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

“نه گفتن” به نمادهای ارزش های جمهوری اسلامی و آگاهی ملّی

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(3)

بهزاد خوشحالی

سوسياليسم بازار  و دولت رفاه، يك مقايسه ي محتوايي

فروپاشی اقتصادی ايران از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

جنبشی از جنس هویت، رهبری از جنس آزادی

دیدگاه خود را بنویسید