در اين روزها

فارسی یادداشت

تنها بايد قدرتمند باشيم، اتيک(Ethic) با مورال(Moral) متفاوت است، از هر امکاناتي براي قدرتمند شدن استفاده کنيم، به هر بهايي بايد قدرتمند شويم، بايد قدرتمند باشيم، توفان از هر زمان نزديک تر است…..

Related posts

آیا ما نيز گمان می كنيم از آنچه هستيم بزرگتريم؟

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی، “ذهنیت تخته نرد محور” و “ذهنیت شطرج محور”

اپوزیسیون کردستانی و ضرورت تفکر طراحانه

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

کليد آرامش

بهزاد خوشحالی

مهاجرت جمعی مریوان، نخستین نمود “مقاومت مدنی” در ایران پس از 57

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید