در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

Related posts

مدل “جنبش های بی سر” یک مدل جدید از مبارزه است

یک اصل ساده، یک دام بزرگ

ترس در نظام تمامیت خواه

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

“انقلاب آبی”، انقلاب مطالبات مردم کوردستان هم است

بهزاد خوشحالی

بسندگی زبان فارسی، الگوی تسخیر زبانی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (13)

دیدگاه خود را بنویسید