در ساعت صفر

فارسی گزینه گویی

در ساعت صفر
خط خطي هاي آتش بر آسمان
شوک يکباره
تپش قلب ها
در ساعت صفر
آژير خطر
آتش و خون
سوگند به “آزادي”
در ساعت صفر
مرگ دزدان سرزمين
پيمان نامه هاي کاغذي پاره
سرها بالا
سرود پيروزي
افروخته رخساره ها
در ساعت صفر
“پايان کلاغي که به پرچم ملي بي ناموسي کرد”
تجديد پيمان با قهرمان
هم قسم با سرباز گمنام
در ساعت صفر
فرياد يک کودک
اشاره به دور
در گوشه ي آفتاب
در ساعت صفر
کفن هاي سرخ و سفيد
سبز پوشان
با واژه هاي دوخته به دهان
به سوي ميدان آزادي روان
کفن هاي سرخ و سفيد، سبز قامت
به سوي آزادگان، جَمان
به سوي آزادي، روان
(ب.خ)
جمله ي داخل گيومه اقتباس از “سوبيمال ميسرا” است

Related posts

جایگاه حزب دموکرات و موضع گیریهای اخیر رژیم در گفتگو با ڕۆژی کورد

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

اخلاق انسان عمیقا آسیب دیده

بهزاد خوشحالی

چرا اپوزیسیون ایرانی در برابر مساله‌ی کرد سکوت اختیار می کند؟

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده ی تشکیل “جامعه ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

تهدیدهای پیش روی آمریکا در 2013 و کردستان به عنوان یکی از کانون های اصلی منازعه

بهزاد خوشحالی

عمری مسخرگی کردم

بهزاد خوشحالی

“جدايی طلبی” ملت کرد، يک منطق استدلالی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید