در “سناریوی خونین تضاد”

فارسی گزینه گویی

در “سناریوی خونین تضاد”
قربانی فقط آنهایی نیستند که رفتند؛
آنها که مانده اند بیشتر نیازمند آرامش اند،
ایدئولوژی، خطرناک ترین ایده آل هاست…
(….)

Related posts

“خوشا به حال ما که در نبرد بزرگ، به آغوش مرگ خواهیم رفت و رویاروی تندیس خورشید آزادی، در خاک آرام خواهیم گرفت”

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(2)

بهزاد خوشحالی

ملتی که انسان را به خاطر مرگش دوست دارد

بهزاد خوشحالی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

لەبیرتە؟

بهزاد خوشحالی

کهنه قمار

بهزاد خوشحالی

مساله‌ی ملی کورد، جايگاه کوردستان در معادلات کنونی و فرپندارهای آينده – برنامه‌ی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

“جدايی طلبی” ملت کرد، يک منطق استدلالی

بهزاد خوشحالی

برنامه ی روزنه – شبکه تیشک – اصلاحات و جنبش سبز – ۵ خرداد ۱۳۹۰

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید