“در سکوت مدفون نشو”

فارسی گزینه گویی

پشت سرت گلوله را حس کن
دارند برادران و خواهران ات را می کشند
سکوت خوب است به شرطی که در آن مدفون نشوی
چیزهای بسیاری از زمان های دور مرده اند تا چیز تازه ای متولد شود
“باکوور” را تنها نگذار
در سکوت مدفون نشو
پشت سرت گلوله را حس کن
چیز تازه ای متولد شده است….

Related posts

جبهه ی اقدام مدنی كردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

تحولّات خاورمیانه و نظریه ی بازی ها

بهزاد خوشحالی

امنیت ملی، رهیافت ها

بهزاد خوشحالی

اصول حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

تحلیل از وضعیت کنونی ایران – گفتگوی با خبرگزاری دجله (ترجمه‌ی فارسی)

بهزاد خوشحالی

انديشه‌ای برای معنا بخشی به هستی و چيستی ملت كرد

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

مستند فروپاشی – Rojhelat TV

بهزاد خوشحالی

کهنه قمار

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید