در چرایی جهت گیری

Image default
دیدگاه فارسی یادداشت

در چرایی جهت گیری تشخص حزبی به سوی ستودن سلیقه های خود و تحقیر سلیقه های دیگر
حزب در چارچوب ذهنیت و اقدام ما:
ساختاری ساخت یافته و ساختاری ساخت دهنده است
از طریق مکانیسم های “عادت” شکل گرفته است
از طریق سازوکارهای “شرطی شدن” تداوم یافته است
در جریان اجتماعی شدن تکوین یافته است
از پایداری و استحکام برخوردار است
حزب نزد ما همچنین:
نه کاملا سیاسی است
نه کاملا اجتماعی است
نه کاملا آگاهانه است
نه کاملا ناآگاهانه است
به همین خاطر حزب و عضو آن چنین می اندیشد که:
متمایز است
جدا است
مشخص است
شاخص است
ممتاز است
برتر است
کمی این سوتر، تشخص حزبی خود را در ستودن سلیقه های خود و تحقیر سلیقه های دیگر می جوید….
شاید به همین خاطر است که در بسیاری اوقات و در نقاط جوشان، نظام باورها و اعتقادات ما، از علم و عقل و واقعیت فاصله می گیرد….

Related posts

بازی بزرگ چین در خاورمیانه – بخش سوم

خط نقش سازه

بهزاد خوشحالی

تحولات سوریە و استراتژی‌های جهانی و منطقەای – برنامەی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

چالش های فراروی “کومله” از نگاه توسعه منابع انسانی

بهزاد خوشحالی

نگرانی‌ها برای چیست؟

بهزاد خوشحالی

آزادگی

بهزاد خوشحالی

احزاب کردستانی، انتقاد آری، انکار نه

بهزاد خوشحالی

نظام جمهوری اسلامی در جهان نوین،”تابعیت سیاسی” خود را از دست داده است

بهزاد خوشحالی

پيشنهاد تشكيل ارتش سابيري كردستان(ePishmerga Force)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید