در چرایی جهت گیری

Image default
دیدگاه فارسی یادداشت

در چرایی جهت گیری تشخص حزبی به سوی ستودن سلیقه های خود و تحقیر سلیقه های دیگر
حزب در چارچوب ذهنیت و اقدام ما:
ساختاری ساخت یافته و ساختاری ساخت دهنده است
از طریق مکانیسم های “عادت” شکل گرفته است
از طریق سازوکارهای “شرطی شدن” تداوم یافته است
در جریان اجتماعی شدن تکوین یافته است
از پایداری و استحکام برخوردار است
حزب نزد ما همچنین:
نه کاملا سیاسی است
نه کاملا اجتماعی است
نه کاملا آگاهانه است
نه کاملا ناآگاهانه است
به همین خاطر حزب و عضو آن چنین می اندیشد که:
متمایز است
جدا است
مشخص است
شاخص است
ممتاز است
برتر است
کمی این سوتر، تشخص حزبی خود را در ستودن سلیقه های خود و تحقیر سلیقه های دیگر می جوید….
شاید به همین خاطر است که در بسیاری اوقات و در نقاط جوشان، نظام باورها و اعتقادات ما، از علم و عقل و واقعیت فاصله می گیرد….

Related posts

خاستگاه کوردها (10)

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

آيا مردم ايران، آمريکايی‌ها را دوست دارند

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

آن زن

بهزاد خوشحالی

“… ئێمەیش وەک بەشێک لە ماڵی گەورەی کۆمەڵە و دێمۆکرات…”

بهزاد خوشحالی

گاهی می‌مانم با خودم تنها

بهزاد خوشحالی

تنها چند جمله

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید