در چرایی جهت گیری

Image default
دیدگاه فارسی یادداشت

در چرایی جهت گیری تشخص حزبی به سوی ستودن سلیقه های خود و تحقیر سلیقه های دیگر
حزب در چارچوب ذهنیت و اقدام ما:
ساختاری ساخت یافته و ساختاری ساخت دهنده است
از طریق مکانیسم های “عادت” شکل گرفته است
از طریق سازوکارهای “شرطی شدن” تداوم یافته است
در جریان اجتماعی شدن تکوین یافته است
از پایداری و استحکام برخوردار است
حزب نزد ما همچنین:
نه کاملا سیاسی است
نه کاملا اجتماعی است
نه کاملا آگاهانه است
نه کاملا ناآگاهانه است
به همین خاطر حزب و عضو آن چنین می اندیشد که:
متمایز است
جدا است
مشخص است
شاخص است
ممتاز است
برتر است
کمی این سوتر، تشخص حزبی خود را در ستودن سلیقه های خود و تحقیر سلیقه های دیگر می جوید….
شاید به همین خاطر است که در بسیاری اوقات و در نقاط جوشان، نظام باورها و اعتقادات ما، از علم و عقل و واقعیت فاصله می گیرد….

Related posts

آيا عصر انقلاب به ايران بازگشته است

بهزاد خوشحالی

زمان خیزش ملت های خاورمیانه، از مدت ها پیش آغاز شده بود

بهزاد خوشحالی

آموزش به زبان مادری

بهزاد خوشحالی

خوش بینی و بدبینی

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی(اقدام نرم)- بخش پنجم

بهزاد خوشحالی

چگونه “امور روزمره” را به “فرهنگ مبارزه” علیه “جمهوری اسلامی” تبدیل کنیم؟

بهزاد خوشحالی

سرانجام خود را به صلیب عشقت خواهم کشید

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون ایرانی و چالش سه سازه

تحولّات خاورمیانه و نظریه ی بازی ها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید