دست تقدیر يا شست تقدیر؟

فارسی یادداشت

-تبديل ضرورت تشکيل جبهه ي کردستاني به يک منطق فراگير، گام نخست
-تبديل منطق فراگير به يک گفتمان فراگير، گام دوم
-تبديل گفتمان فراگير به اقدام همه جانبه، گام سوم
بسيار ساده است اگر همه اراده کنيم
اما اگر در اقتضاي زماني، مکاني و امکاني انجام نداديم “دست تقدير” را بهانه ي “ناداني و “ناتواني”مان نکنيم. بهتر است نگاهي به خود بيفکنيم.
فراموش نکنيم:
علاوه بر دست تقدیر یک شست تقدیر هم داریم که رو به ماست….(ب.خ)

Related posts

اصول حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

خط سوّم (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

بوی گند دروغ

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم جعل -بنیاد ایرانی

بهزاد خوشحالی

چرا انديشه ايرانی، “حق تعيين سرنوشت” را تحمل نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

کردها در ترکیه، گذار از “چگونه باید ماند؟” به “چه باید کرد؟”

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

بەرەو دەوڵەتی ئەلەکترونیکی کوردی/ To Kurdistan egovernment

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید