دست تقدیر يا شست تقدیر؟

فارسی یادداشت

-تبديل ضرورت تشکيل جبهه ي کردستاني به يک منطق فراگير، گام نخست
-تبديل منطق فراگير به يک گفتمان فراگير، گام دوم
-تبديل گفتمان فراگير به اقدام همه جانبه، گام سوم
بسيار ساده است اگر همه اراده کنيم
اما اگر در اقتضاي زماني، مکاني و امکاني انجام نداديم “دست تقدير” را بهانه ي “ناداني و “ناتواني”مان نکنيم. بهتر است نگاهي به خود بيفکنيم.
فراموش نکنيم:
علاوه بر دست تقدیر یک شست تقدیر هم داریم که رو به ماست….(ب.خ)

Related posts

یک استراتژی برای انتخابات

نگاهی به آمارها در ایران، نشانه‌های فروپاشی

بهزاد خوشحالی

روانشناسی ناکامی و کالبدشکافی رفتارهای امروزین ما

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

قاضی

بهزاد خوشحالی

سیزیف

بهزاد خوشحالی

چەند هاوڕێی فەیسبووکی دوای خوێندنەوەی ئەم ستاتووسە پرسیاریان کرد: ڕوو لە کەسێکی تایبەت نووسیتە؟

بهزاد خوشحالی

به جمهوری اسلامی بفهمانيم نمی‌تواند با تازيانه زدن بر دريا، تلاطم آن را خاموش کند

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید