دولت موقت و كردستان

Image default
کافه کتاب

دولت موقت و کردستان - بهزاد خوشحالی

 

دكتر مكري يكي از نزديكان امام خميني كه روز گذشته از سفر كردستان به تهران بازگشت، امروز در گفتگويي با كيهان تاييد كرد كه بايد به كردها آزادي فرهنگي و امكان برقراري نظم داخلي توسط خودشان داده شود. دكتر مكري ضمن اظهار اين مطلب افزود: در كردستان به خوبي از ما استقبال شد، و ما در نقاط مختلف براي مردم سخنراني كرديم. آنها همواره در شعارهايشان رهبري امام خميني را مورد تاييد قرار مي‏دادند و ضمناً تجزيه طلبي را محكوم مي‏كردند، اما البته شعري داشتند با اين مضمون كه«دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان». مات با اعضاي كميتة انقلابي شهر مهاباد نيز مذاكره كرديم و از آنها خواستيم كه نظريات و پيشنهادهايشان را به ما بدهند. همچنين به آنها گفتيم كه برآورده كردن بعضي خواستهاي آنها را در حال حاضر ممكن است، ولي درمورد بيه خواستهايشان بايد در مجلس مؤسسان صحبت شود. البته با تاييد بر اينكه هر تصميمي در اين مورد بايد در چارچوب استقلال و تماميت ارضي ايران اتخاذ شود. آنچه محقق است بايد درآنجا به دو زبان صحبت شود و به آنها بايد اجازه دهند كه ازادي فرهنگي داشته و احتمالاً در مدارس زبان كردي نيز تدريس شود….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

آيت ا… خمينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

بهزاد خوشحالی

ژینوسا‌ید ملت‌ کرد

بهزاد خوشحالی

دكتر مصطفی چمران و كردستان

بهزاد خوشحالی

شيخ عزالدين حسينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

آیت الله صادق خلخالی و کردستان

بهزاد خوشحالی

کتاب گفتاورد – گزیده مقالات

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد علل ایجاد بحران

بهزاد خوشحالی

نظریه‌های ناسیونالیسم

بهزاد خوشحالی