دو سند مطبوعاتی

دکتر ابوالحسن بنی صدر: ارتش حق ندارد پوتين از پا درآورد مگر آن‌كه آن خطه را از وجود اين ياغي‌ها پاك كند
دکتر ابوالحسن بنی صدر: از مردم شرافتمند سنندج مي خواهم راه را براي ارتش باز كنند…ارتش وظیفه دارد هر مانعی را از سر راه خود بردارد، راه خود را باز کند و مسوولیت خودش را به انجام برساند
سند شماره یک/ روزنامه ی کیهان(14/1/1359)
بني‌صدر در مراسم ميدان آزادي:نيروهاي مسلح از من فرمان دارند اسلحه را از دست افراد مسلح در كردستان بگيرند.
دكتر سيد ابوالحسن بني‌صدر اولين رييس‌جمهور ايران ظهر سه‌شنبه در مراسم سال‌روز برقراري جمهوري اسلامي ايران سخنان مهمي ايراد كرد. رييس‌جمهور ايران در خصوص مسايل سياسي، اقتصادي، نظامي و نيز چگونگي مبارزه ايران با امپرياليسم آمريكا، درگيري‌هاي آذربايجان غربي و هم‌چنين كردستان به تفصيل سخن گفت. بني‌صدر در سخنراني طولاني خود هم‌چنين خط مشي جمهوري اسلامي را از جهات گوناگون روشن ساخت.
سپاس خدا را و تشكر از شما ملت بزرگ كه دعوت مرا پذيرفته و بدون نشانه‌هاي گروهي و شعارهاي دسته‌اي در چنين اجتماع بزرگي حاضر شديد. امروز صحبت من طولاني مي‌شود و قرار گذاشتيم كه هر 15 روز يك‌بار از راديو و تلويزيون گزارش امور را به شما بدهم پيش از اين‌كه من سخن خود را آغاز بكنم از همه شما دعوت مي‌كنم كه سكوت كنيد و براي شهداي انقلاب اسلامي فاتحه‌اي بخوانيد.
اما اوضاع كشور را از مسايلي كه پيام اول فروردين امام به آن‌ها توجه كرده بودند شروع مي‌نماييم. مساله اول كه مورد توجه ما است در سال جدد مساله امنيت كشور و توليد است. اما درباره امنيت همه شما خواهران و برادران مي‌دانيد كه امنيت را بايد به وسيله كار برقرار كرد و وسايل كار ما يكي از قواي انتظامي هستند اين است كه من خود به كار تنظيم اين قوا مشغول هستم من فرماندهان سپاه را به دفتر خودم خواندم و در آن‌جا درباره نظم در داخل سپاه و نقش سپاه انقلاب صحبت كردم اين‌طور قرار شد كه آن‌ها از خودشان صحبت كنند و نتيجه را به من بگويند تا بر اساس آن‌دستور‌العمل صادر شود آنان سپس گفتند كه حرف‌هايشان را زده‌اند و به قرآن مجيد سوگند ياد كرده‌اند كه عمل بكنند و نظم و انظباط را در داخل سپاه به وجود بياورند و سپاه را آماده كنند تا وظايف انقلاب خود را برعهده بگيرند. من اميدوارم كه تمام افراد سپاه بدانند كه اين قلم را كه فرماندهان آنان ياد كرده‌اند آن‌ها هم متعهدند و در سراسر كشور بايد به سوگند فرماندهان وفادار باشند. همه بايد بدانند كه وظايف بزرگي در داخل كشور در مقابل توطئه‌ها ضد انقلاب دارند و بايد در اموري كه در حوزه و عمل صلاحيت آن‌ها نيست وارد نشوند و اگر از حوزه صلاحيت خود بيرون بروند دو فساد به وجود مي‌آيد يكي آن‌كه سادگي و شفافيت سپاهي از بين مي‌رود و ديگر اين‌كه در دستگاه‌ها وارد مي‌شوند و كشمكش‌ها آن‌ها را خرد مي‌كند كه سپاه هم‌چنان مورد مهر و محبت مردم باقي باشد و به وظايف انقلابي خودشان اكتفا بكنند. چون من تعهد سپرده‌ام كه هر وقت در جايي افرادي از وظايف‌خودشان بيرون بروند فرماندهان سپاه آن‌ها را تنبيه جدي بكنند براي اين‌كه در نظر ما سرباز مسلمان بيشتر از هر كس دگري در خور است كه نظم و انظباط را رعايت بكنند. رييس‌جمهور سپس گفت از همه در ارتش مي‌خواهم كه نظم و انظباط را رعايت كنند و به ما بايد كمي مجال داده شود تا صداقت خود را ثابت كنيم و چون براي انقلاب خود يك نقش جهاني و براي ارتش يك نقش جهاني قايل هستيم و بايد در درون خود و در سازمان خود تجديد به عمل بياوريم تا بتوانيم اين نقش را داشته باشيم براي شهرباني و ژاندارمري و كميته‌ي انقلاب در شهرها چون امنيت كشور بر عهده من قرار گرفته است از آن‌ها خواسته‌ام در حضور شما آن‌چه را كه خواسته‌ام و مي‌گويم به نظر من افراد كميته‌ها آن‌ها كه لياقت انقلاب اسلامي را از خود نشان داده‌اند بايد در شهرباني جذب شوند اگر افراد كميته‌ها، آن‌ها كه لياقت انقلاب اسلامي را از خود نشان داده‌اند بايد در شهرباني جذب شوند. اگر افراد كميته‌ها خوب هستند و مومن به انقلاب هستند بايد اين خدمت را بپذيرند.
دكتر بني‌صدر سپس گفت درباره دادگستري و دادگاه‌هاي انقلاب طبق رهنمود امام دستورالعمل نوشته و فرستاده مي‌شود پس از آن‌كه كارهاي انجام شده در اين زمنيه‌ها به اطلاع شما رسيد سپس به وعده‌هايي كه در انتخابات رياست جمهور به شما مردم عرض شده بود مي‌پردازم. غالباً سوال مي‌شد به گمان اين‌كه من آزادي گرا و ليبرال هستم و وانمود مي‌كردند كه قاطعيت انقلابي در كار نخواهد آمد، بنابراين در كردستان در گنبد و در جاهاي ديگر اگر كساني باشند كه بخواهند از فرصت سوءاستفاده كنند و در اين نقاط مسلحانه يا غيرمسلحانه امنيت و يك‌پارچگي كشور را به خطر بياندازند، من آن‌ها را به بحث دعوت خواهم كرد و جواب گلوله را با حرف خودم خواهم داد. از وقتي كه من به رياست جمهوري انتخاب شده‌ام و هنوز مسووليت‌هاي خودم را به عنوان رييس‌جمهوري آن طور كه دلخواه من است بر عهده نگرفته‌ام.
ما هم در گنبد و هم در كردستان با قاطعيت در برابر هر توطئه‌اي ايستاده‌ايم حضور من در شهر گنبد و اجتماع عظيم مردم آن سامان و وعده ما درباره زمين و اصلاحات و عمران اقتصادي كه با آن‌ها در ميان گذاشته شده و معلوم شد كه مردم آن سامان خواهان امنيت‌اند. خواهان اصلاحات اساسي‌هستند و خواهان اين هستند كه امكانات عظيمي كه از بركت انقلاب اسلامي ما به وجود ‌آمده است مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. مردم آن سامان به جاي اين‌كه يك عده‌اي به نام آن‌ها امنيت را از منطقه سلب كنند و مانع از آن بشوند كه بودجه عمراني در اين قسمت مصرف شود و كارهاي عمراني در همه جاي كشور فلج بشود، به عكس خواهان آنند كه امكانات به كار بيافتند مردم به كار و تلاش و سازندگي مشغول شوند. اين كه به گمان خودم مساله آن سامان با همكاري صميمانه مردم حل شده و من به فضل خدا هيچ خطري براي اين قسمت در حال حاضر نمي‌بينم در اين جا لازم است از نقش ارتش و سپاه انقلاب كه با قاطعيت توطئه‌هايي مسلحانه را در هم شكسته ستايش كنم و به آن‌ها بگويم كه ملت شما در اين جا حاضرند و با تكبير شما را ستايش مي‌كنند
مردم كردستان تجزيه‌طلب نيستند
اما درباره كردستان از روز نخست من بر اين باور بودم كه مردم كردستان جدايي از ايران را به هيچ‌قيمت نمي‌خواهند. نه زير بار مي‌روند نه تحمل مي‌كنند. بر اين باور بودم كه مردم كردستان از صميم دل خواهان پيروزي انقلاب اسلامي ما هستند و خود آن‌ها جزيي از اين انقلاب و كوشاي در اين انقلاب و شريك ما در سرنگون كردن رژم منفور پيشين بودند بنابراين من به اين مردم گفته‌ام كه هر وقت آن‌ها بخواهند ارتش با نيروهاي مسلح آماده‌اند از خواست آنان پيروي نمايند و عناصر ‌مسلحي را كه مي‌خواهند با زور و اراده خودشان را بر مردم آن سامان و ملت ما تحميل كنند بر سر جاي خودشان بنشانند. من در آغاز انتخاب به رياست جمهوري هيات را از حزب دمكرات كردستان پذيرفتيم. آن‌ها يك قطعنامه شش ماده‌ايي به من ارايه دادند. اين قطعنامه در هيات ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت. اين هيات اصلاحاتي را در آن قطعنامه لازم ديد. آن قطعنامه و اين اصلاحات را به من دادند من بر سر حرف خود ايستاده‌ام.
امام در بيانات خود گفته‌اند از نظر اين‌كه جاي هيچگونه شابه و تفاوتي ميان گرايش به مذهب شيعه و سني نباشد، اين تغيير در قانون اساسي به عمل آيد. بنابراين وقتي ما چيزي را پذيرفته‌ايم پيش از اين‌كه شما با اسلحه خواهان آن باشيد، ما خود آن را اظهار كرده‌ايم چه حاجت كه شما اين چيز را كه پذيرفته و قبول داريم به زور اسلحه به ما تحمل بكنيد. اين است كه ما در صداقت گروه‌هاي مسلح ترديد جدي داريم. من ترديد دارم كه وقتي ما خود پذيرفته‌ايم و شما اسلحه به دست گرفته‌ايد اين را بهانه كارهاي بعدي قرار نداده باشد. اگر شما صداقت داريد اسلحه‌تان را زمين بگذاريد و اگر زمين نگذاشتيد انتظار نداشته باشيد كه ما دست روي دست بگذاريم تماشا كنيم. ارتش ما و همه نيروهاي مسلح از من فرمان دارند كه اين اسلحه را از دست شما بگيرند پس از آن‌كه نظم و امنيت در آن سامان مستقر شد ما به وعده خود عمل مي‌كنيم. ما مردمي هستيم كه به عهد خود وفا مي‌كنيم و فرمان امام را عيناً و دقيقاً در آن سامان و در همه استان‌هاي كشور به اجرا در مي‌آوريم. اما درباره وقايع اخير كردستان من بايد به شما گزارش كنم كه آن‌هاييكه به پيش ما مي‌آيند و زبان تفاهم دارند بايد عملاً ‌هم تفاهم‌طلبي داشته باشند. ديشب از اروميه به من تلفن كردند و گفتند كه آماده تفاهم با دولت هستند. اگر اين‌طور است پس شما خودتان اعلام آتش‌بس بكنيد بعد قدم به قدم روز به روز ساعت به ساعت آن‌چه را كه خود پذيرفته‌ايد نقض كنيد؟!
بني‌صدر در ادامه سخنان خود خطاب به گروه‌هاي مسلح گفت: به پاسگاه‌ها مكرر در مكرر حمله بكنيد به شهرها كه نبايد در آن‌جا مسلحانه باشيد، مسلحانه در آن‌جا حاضر باشيد. دادگاه‌هاي آن‌چناني تشكيل بدهد و هر كسي با شما موافق نبود، هر كس دم از اسلاميت زد آن‌ها را بياورد بي‌آبرو كند و از نظر من بي‌آبرو كردن آن‌ها از طرف شما عين آبرو دادن به آن‌هاست. همه برادران مسلمان ما براي آن‌هايي‌كه شما به عنوان مسلمان به آن‌ها جاش مي‌گوييد تكبير مي‌گويند براي حكومت اسلامي براي حكومت انقلاب اسلام هيچ قابل تحمل نسيت كه اسلام در كردستان غرب بشود. براي مردم مسلمان ما قابل تحمل نيست كه مسلماني در كردستان جرم بشود، بنابراين در وقايع اخير هم اين‌طور كه فرماندهان و مسوولان امر به من گزارش كرده‌اند جمله شده است براي خلع سلاح دو پاسگاه ژاندارمري در منطقه آذربايجان غربي منظور از حمله به اين دو پاسگاه اين بوده است كه پس از خلع سلاح اين دو پاسگاه اولاً يك اظهار التفاتي به حكومت بعث عراق شده است. ثانياً شهر اروميه به خطر بيافتد شما چه انتظار داريد. آيا انتظار داريد من ساكت و آرام بنشينم شما پاسگاه‌هاي ژاندارمري را يكي پس از ديگري خلع سلاح كنيد و اروميه را تصرف كنيد و به خيال بعضي‌ها خودتان را به ارس برسانيد و كشور ما را در معرض تهديد امنيت داخلي و استقلال قرار بدهيد.
اين غير ممكن است كه ارتش فرمان يافت عكس‌العمل قاطع نشان بدهد و آن مناطق را پاك كند. دره قاسملو را گفته بودند دره‌اي است كه اگر ارتش بخواهد عبور كند اين دره از كشته‌ها انباشته مي‌شود اما ارتش توانست از آن عبور كنند. آن دره از كشته‌ها انباشته نشد. از آن‌جا كه مردم كردستان از وضع تحملي در آن‌جا به تنگ آمده‌اند و چون آن‌ها حمايت كردند. فرمانده نيروي زميني كه كار و تلاش آن در خور همه گونه تمجد و ستايش است. آن دره را با قابليت و سرعت طي كرد و ارتش ما بر تپه‌ها دست يافت. ما تصميم داريم آن قسمت را پاك كنيم گفته‌اند كه استضعاف مردم كردستان دوبار است، مضاعف است. براي آن‌كه آن‌ها به عنوان كرد هم تحت ستم هستند. از دولت انقلاب اسلام چه ستمي به آن‌ها رفته است دولت ما در سال 65 ميليون تومان ماليات از كردستان مي‌گيرد يك سال قبل هم نگرفت و تنها خرج دستگاه دولتي و ژاندارمري و ارتش 1400ميليون توملن است يعني 20 برابر ماليات استان كردستان در كردستان خرج دولت داريم. علاوه بر اين سال گذشته اگر اين آقاياني كه خود را دلسوز مردم كردستان وانمود مي‌كنند گذاشته بودند دو ميليارد تومان، 2 هزار ميليون تومان هم قرار بود خرج عمران آن‌جا بكنيم. براي دولتي كه آماده است از بودجه درآمد عمومي كشور در سال حدود 5 ميليارد تومان 5 هزار ميليون تومان در آن‌جا خرج كند و از آن‌جا هيچ درآمدي هم ندارد چه استثماري از شما مي‌كند. گفته‌اند مي‌خواستيم فئودال بگيريم ارتش وارد عمل شده به حمايت از فئودال‌ها آخر اين دروغ شاخداري كه شما مي‌گوييد براي فريب چه كسي است؟ اگر دولت انقلاب اسلامي خود قانون زمين را تصويب نكرده بود؟ اگر ما خود تصميم به تغيير نظام نداشتيم اگر ما براي روستاها وام بدون بهره در نظر نگرفته بوديم، اگر ما بنابر تجديد كشاورزي نداشتيم شما مي‌توانستيد ادعاهايي داشته باشيد اما حالا چه مي‌گوييد؟
نگذاشتند اقدامات عمراني بكنيم
وقتي ما دولتي هستيم كه به شما مي‌گوييم برادر من بگذارد ما بياييم اين پول‌ها را به شما بدهيم به جاي اين‌كه اسلحه بگيريد و مانع اين‌كار بشويد دسته‌گل به دست بگيريد. بياييد بگويد آقا اين‌جا بهتر است كه ساخته بشود، پول را در اين‌جا اين‌طور خرج كنيد. كمك كنيد. همكاري كنيد كه استان زودتر ساخته شود. چرا برادران كرد دربه‌در شدند و بروند اينجا و آن‌جا دنبال كار و چرا نبايد در خانه خودشان بتوانند كار كنند. ما از شما چيز نخواستيم. از كردستان چيزي نخواستيم ببريم. آقا بگذاريد آن جا هم به راه بيافتد. اين‌كه شما بياييد بگوييد كه ما مي‌گوييم كردي فرهنگي دارد. اين ما را نمي‌ترساند. ما انقلابمان بعد جهاني دارد، ما مي‌خواهيم ملت اسلام را متحد بكنيم، يكي شدن كردها چرا ما را بترساند، اين حرف‌هايي است كه دولت ضد انقلاب را مي‌ترساند. دولتي كه مي‌خواهد ملت اسلام متحد شود و در برابر قدرت آمريكا و ابرقدرت روس بايستد چرا بايد بترسد؟ اين حرف‌ها ما را هيچ نمي‌ترساند. ما خواهان يك جامعه اسلامي هستيم كه در آن‌جا كرد، ترك، عرب و فارس، چيني و روسي و اروپايي و آمريكايي برادرانه و خواهرانه زندگي انقلاب اسلامي داشته باشند. بنابراين نرويد آن‌جا اين دروغ‌هاي بي‌مزه را بگوييد ما براساس اسلام و اسلاميت متحرك شده‌ايم و ما مي‌خواهيم ملت مستقلي باشيم و مي‌خواهيم همه‌ي ملت‌ها مستقل باشند ، حكومت جهاني كه ما مي‌خواهيم بر اساس سلطه يكي بر ديگري نيست. بر اساس برادري و برابري است و بنابراين درس‌هايي كه ما خود از پيغمبران آموخته‌ايم بر اساس آن‌ها انقلاب كرده‌ايم چه حاجت كه شما از راه زور و اسلحه به ما حالي كنيد تازه شما كه اين درس‌ها را حالي نيستيد. اين حرف‌هايي كه شما مي‌زنيد كجايش با اين درس‌ها جور است. شما به مردم كرد هم دروغ مي‌گوييد. شما معتقد هم نيستيد نه به نژاد معتقد هستيد نه به مليت و اين‌ها را بهانه نكنيد و برادري ما را به دشمني مبدل نكنيد و نمي‌توانيد بكنيد، غيرممكن است كه كرد از بني‌صدر، از امام از حكومت اسلامي جدا بشود و من متعهد مي‌شوم شما بايد بخواهيد تا ما ريشه‌فساد را بكنم و به بقيه هم مي‌گويم، زبان تفاهم ، جواب تفاهم، زبان اسلحه، جواب توپ.
بنابراين چون از كردستان، از شهرهاي آن‌جا به من نوشته بودند كه امروز من صريح و روشن حرف بزنم و تكليفم را روشن كنم، اينك من حرفم را زدم و تكرار مي‌كنم ما گروه‌هاي مسلح را در آن‌جا تحمل نمي‌كنيم نه در آن‌جا و نه در هيچ جاي ديگر كه آن‌ها رفته‌اند و اينجا و آنجا تبليغ مي‌كنند كه فلان مي‌خواهد ملت را خلع سلاح كند بيايند اينجا ببنند اين ملت هست، اين ملت بود كه وقتي از اين‌جا رژه مي‌رفتند انسان نمي‌توانست از شوق و هيجان گريه نكند. ما ملت را مسلح مي‌خواهيم. ما آن ضد ملت را مسلح نمي‌خواهيم. به شما برادران خودم در ارتش در سپاه پاسداران در كمييته‌ها، شهرباني، ژاندارمري و همه جا مي‌گويم وسيله قاطعيت رييس‌جمهوري و مسوول امنيت كشور قاطعت شماست اگر شما ناظم درون نداشته باشيد و اگر با قاطعيت عمل نكنيد رييس‌جمهوري به سوي وسيله ديگري و نيروي ديگري خواهد رفت و آن خو مردم هستند. و يا خود مردم اول نظم را در درون شما برقرار خواهند كرد و بعد امنيت را در همه جاي كشور. از همه برادران خودم در شهرباني، ژاندارمري و ارتش مي‌خواهم كه به هيچ بهانه‌اي نظم و انظباط را به هم نزنند. مرا در قول‌هايي كه داده‌ام صميمي و ثابت قدم بدانيد و براي استقرار نظم و امنيت با قاطعيت عمل كنند و بدانند اگر با قاطعيت عمل كردند و مشكلي براي آن‌ها پيش آمد من با قاطعيت از آن‌ها حمايت خواهم كرد. هر كس خدمت خود را ترك كرده است به خدمت خود بازگردد. در آذربايجان غربي كسي كه ياغگري پيشه كرده و عده‌اي را به گروگان گرفته، از جمله فرماندار خوي ديروز در كميسيون امنيت ملي اين مساله گفته شد و آن‌ها سه روحاني فرزند پيغمبر را كشته‌اند و 6 نظامي را و تهديد كرده‌اند اگر تا 24 ساعت پادگان‌هاي ژاندارمري را منحل نكنيد و گروگان‌هاي ما را رها نكند ما گروگانهاي شما را خواهيم كشت. در آن‌جا گفته شد كه مبادله انجام بگيرد، من مخالف بودم اگر رييس‌جمهور شما را هم به گروگان گرفتند شما حق نداريد تسليم منطق دشمن شويد. بنا براين اگر آن‌ها تهديد خود را اجرا كردند «انالله و انا اليه راجعون» ما آن گروگان‌ها را شهيد ملت تلقي مي‌كنيم اما از همين لحظه ارتش حق ندارد پوتين از پا درآورد مگر آن‌كه آن خطه را از وجود اين ياغي‌ها پاك كند. اما درباره مسايل اقتصادي كشور يكي از مشكلات ما مساله بازرگاني خارجي ما قيمت‌ها، و مساله بيكاري و پيشرفت اقتصادي است اما من پيش از عيد نوروز در بازار حاضر شدم گفتم كه قيمت‌ها را پايين بياورند و اگر نياورند ما عمل خواهيم كرد حالا لابد شما در اين‌جا مي‌پرسيد كو وفاي به عهد.(كيهان14/1/1359)
سند شماره دو/ روزنامه ی کیهان(29/1/1359)
رئيس جمهور از مردم خواست راه را براي ارتش باز كنند.
دكتر بني صدر، رئيس جمهور كشورمان، پس از بازگشت از خوزستان، طي سخناني كه از صداي جمهوري اسلامي ايران پخش شد، پيرامون جلوگيري از حركت واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سنندج گفت:
“در بازگشت به تهران اطلاع يافتم در سنندج، عدهاي مانع رفت و آمد واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه به منظور جا به جا كردن گروهها و افراد خويش و رفتن به مرزبراي دفاع از كشور، به سنندج وارد شده بودند، شدند. كسانيكه مدعي بودند حاضرند در كنار ارتش، با مهاجمان خارجي بجنگند، اين نوع رفتار از خود نشان ميدهند. من از مردم سنندج ميخواهم به اين گونه گروهها كه آشكارا نقش ستون پنجم خارجي را بازي ميكنند، در امر دفاع از كشور ما سنگ اندازي ميكنند، ميدان ندهند و خود با آنها مقابله كنند.
از مردم شرافتمند سنندج ميخواهم راه را براي ارتش باز كنند و برادران ارتشي بدانند كه اگر موقعيت كشور موقعيتي حساس نبود و اگر اينگونه مقابله با ارتش در اين شرايط، به ماهيت ايران لطمه نميرد، من به اين تشبثات اعتنايي نميكردم، ليكن در شرايط حساس كنوني، ارتش وظيفه دارد آمادگي خود را براي دفاع از سرزمين آباو اجدادي در جمهوري اسلامي ايران حفظ كنند و هر مانعي را از سر راه خود در طريق انجام وظيفه اش بردارد، راه خود را باز كند و مسووليت خودش را به انجام برساند”.(كيهان29/1/1359)

من هم با جنگ مخالفم اما نه مثل شما

آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

آیا جمهوری اسلامی، “اعتبار عقلی” خود را هم از دست داده است

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی نامتقارن

چرا رهبری قاضی محمد برای ملت کرد، زمان و مکان نمی‌شناسد

بهزاد خوشحالی

کردستان

اروپا و چرایی نگاه امنیتی به برجام

آزادگی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید