دو سھم سپاس – “علی بازیار”

فارسی گزینه گویی

با سپاس فراوان از کاک”علی بازیار”

 

دو سھم سپاس(برای استاد دکتر بهزاد خوشحالی)
ميشود بجاي خش خش پارازيت خشم،
در پالودگي پاکيزگي،
ترکيب ناهمگون واژه ها؛
در لباس علم
بر اساس ستم را
بهم ريخت،

و بر اساس زندگي
پاي پيوندي
در لباس عشق
در هم اميخت،

برشي با ويراژ واژه
در برد نبرد

به سادگي فراموشي
پستويي پراز آذوقه آرامش
بر پشت کودکانه هايمان

و به اعجاز پس از پوست سيمايي؛
پستوي آرامش،
در پوسته بزرگسالي
کودکي،
….
..
.
برای
دو چشم نگران بر دست اندازها و دست اندازیهای ستم
در مسیر فردای کودکان سرزمیـــ….ش…م.
دو سھم سپاس
در فرصت هست
نه مرده پرست

Related posts

اگر “ماکياولی” کورد بود و برای “شاهزاده” کتاب می‌نوشت

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی کرد و طرح چند پرسش مفهوميک در يک پروژه – پروسه

بهزاد خوشحالی

نامه‌ایی به: “ژوانِ” عزیزم دختر بهزاد – کاک وحید کمالی

بهزاد خوشحالی

هم صدايی کارگران و دانشجويان، تجربه‌ی دمکراسی خواهی کره‌ی جنوبی

بهزاد خوشحالی

دكترين اوباما، سه محور، 8هدف، چند نكته

بهزاد خوشحالی

قدرت گرفتن کُردها در خاورمیانه‌ای که دچار تحولات شدید است

بهزاد خوشحالی

کورد روژهەلات اکنون جایگاه خود را می‌خواهد

بهزاد خوشحالی

سلطنت طلبان عزيز ايران مطالعه بفرمايند، از پادشاه خود (محمد رضا شاه پهلوی) بياموزند و “حق تعيين سرنوشت ملت کرد” را “تجزيه طلبی” نخوانند

بهزاد خوشحالی

سه حرف توخالی “طمع” و “رويا- قدرت” سراب

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید