دو سھم سپاس – “علی بازیار”

فارسی گزینه گویی

با سپاس فراوان از کاک”علی بازیار”

 

دو سھم سپاس(برای استاد دکتر بهزاد خوشحالی)
ميشود بجاي خش خش پارازيت خشم،
در پالودگي پاکيزگي،
ترکيب ناهمگون واژه ها؛
در لباس علم
بر اساس ستم را
بهم ريخت،

و بر اساس زندگي
پاي پيوندي
در لباس عشق
در هم اميخت،

برشي با ويراژ واژه
در برد نبرد

به سادگي فراموشي
پستويي پراز آذوقه آرامش
بر پشت کودکانه هايمان

و به اعجاز پس از پوست سيمايي؛
پستوي آرامش،
در پوسته بزرگسالي
کودکي،
….
..
.
برای
دو چشم نگران بر دست اندازها و دست اندازیهای ستم
در مسیر فردای کودکان سرزمیـــ….ش…م.
دو سھم سپاس
در فرصت هست
نه مرده پرست

Related posts

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی یا “نسل کشی فرهنگی” ملیت‌ها

بهزاد خوشحالی

انگار رفتن مهندس خياطی …

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(3)

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده ی تشکیل “جامعه ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

شادی کردن تنها برای چهار روز مرخصی نه، آزادی اش را فریاد باید زد، خانواده اش را در روزهای سخت تنها نگذاشت و با دستان پر به خانه اش رفت

بهزاد خوشحالی

می‌توان خانه‌ای ساخت

بهزاد خوشحالی

سکوت

بهزاد خوشحالی

مافی دیاریكرانی چاره‌نووس و باوه‌ڕ به‌ نه‌ته‌وه‌ بوونی كورد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید