دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

Image default
کافه کتاب

دکتر عبدالرحمن قاسملو و کردستان - بهزاد خوشحالی

گفتگو با قاسملو:
ما حاضر نيستيم يك قدم عقب نشيني كنيم.
آيت الله رباني عكس آنچه را كه ديده بود گزارش كرد.
در قانون اساسي بيشتر شعار و تناقض به چشم مي خورد.
در ساختمان حزب دمكرات كردستان به ديدار قاسملو و بلوريان مي رويم. عكس قاب شده قاضي محمد بر ديوار است. قاسملو تازه از تهران رسيده و خستگي از چهره اش مي بارد. دربارة برنامه راديو صحبت مي كنند و قاسملو مي گويد عملاً دست به تحريف مي زنند، ميخواهند ما را به درگيري بكشانند. براي ساعتي بعد قرار مي گذاريم. قاسملو و بلوريان با دو پيشمرگ مي آيند قبلاً با پيشمرگها در شهر و در حزب صحبت كردهايم آنان مرداني هستند كه از همه چيز زندگي خود گذشته اند تا فدايي يا پيشمرگ خلقشان باشد….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد…

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

قاضی محمد و جمهوری در آینه اسناد

بهزاد خوشحالی

نظریه‌های ناسیونالیسم

بهزاد خوشحالی

کردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

چیشتی مجیور

بهزاد خوشحالی

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

کتاب کوردها ایرانی نیستند

روش آیینی و ملی در کردستان

بهزاد خوشحالی

سی و سه گلوله

بهزاد خوشحالی