دیوارهای دوروبر

Image default
فارسی گزینه گویی

تا زمانی که دیوارهای دوروبر خود را خراب نکنیم آنچه از حقیقت، می شنویم، می بینیم و می اندیشیم صرفا یک همهمه است.
نسبت خردمندی و حماقت و عشق، ضخامت همان دیوارهایی است که به دور خود کشیده ایم….

Related posts

به جرم “کرد بودن” متهم هستی حتی اگر عکس آن ثابت شود

بهزاد خوشحالی

خير همگانی

بهزاد خوشحالی

چند نکته درباره‌ی رابطه‌ی رهبران و نقد (انتقاد)

بهزاد خوشحالی

قاسملو، هم كاريزما هم خردورز

بهزاد خوشحالی

توهم امر مطلق

بهزاد خوشحالی

چارچوبی پيشنهادی برای اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به “جبهه‌ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

“استراتژی اقيانوس” آبی و “احزاب کردستانی”

بهزاد خوشحالی

کورده

بهزاد خوشحالی

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید