رستاخیز یک هویت

فارسی گزینه گویی

رستاخیز یک هویت
اکنون دیگر
ماندن در غنچه، بسی خطرناک تر از شکفتن است…
آخرین فصل كتاب ملت من، مرگ را نشاید
جاودانگی را بایست
جاودانگی را
***
دیر رسنده اما فرا رسنده
همین نزدیکی ها، این روزها
الهه ی آزادی خواهد رسید و سرزمین من،
سپید،
به پذیره خواهد رفت
دست افشان و پای کوبان
آزادی به منزلگاه نخست بازخواهد آمد و ما
سبز،
دگرباره بر بلندای “نیکروز”
“نوروزگان” روز
باز، جوانه خواهیم زد
آزادی خواهد آمد و ما به جستجوی چشمه سارش
خورشید
رقص بر بام جهان را از جایگاه رمزآلود و مقدس
سرخ
در تاروپود این افلاکی خاک، دایره خواهیم بست
****
برافروخته ی دست قدرت من اکنون
از اکنون تا همواره فرا رسنده فرداها
سرمست باده ی یقین
اراده ی رهایی دارد
سرمست باده ی یقین
اراده ی رهایی دارد….
(ب.خ)
نیکروز (به کردی نه که روز) نام یکی از قله های واقع در منطقه ی عمومی شهرستان سقز

Related posts

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

نادانم اگر به يافتن دانايي برخيزم

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

“خورشيد تو، اشعه‌هايی است که انديشه‌ات به زندگی تابيده”

بهزاد خوشحالی

“سیاست، هنر غیر ممکن‌ها است”

بهزاد خوشحالی

برای آنانکه “دوران توازن ناپايدار” را تنها يک تئوری می‌پنداشتند

بهزاد خوشحالی

ممکن است دیر بشود اما دروغ نمی‌شود.

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید